ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဝင္လူငယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု

 

ေနျပည္ေတာ္ ေမ ၂၆

ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္ ရန္ေအာင္ျမင္အုပ္စု ရပ္/ေက်း ပါတီ႐ံုး၌ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၈နာရီတြင္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ပါတီဝင္လူငယ္မ်ား ေတြ႕ဆံုပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေဌးဝင္းက ယေန႔ျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနမ်ား၊ မိမိတို႔ျပည္ခိုင္ ၿဖိဳးပါတီ၏ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ အေၾကာင္းတုိ႔ကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး လူငယ္အဖြဲ႕ ထပ္မံဖြဲ႕စည္းေရးႏွင့္ လူငယ္၏ အခန္းက႑၊ လူငယ္ တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာၾကေသာ လူငယ္မ်ားက သိရွိလိုသည္မ်ား ေမးျမန္းခဲ့မႈအေပၚ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေအာင္ေအာင္(ေနျပည္ေတာ္)