ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ေရေႏြးၾကမ္းစကားဝိုင္း ျပဳလုပ္

 

ေနျပည္ေတာ္ ေမ ၂၆

ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီမွ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီမွ စတင္ၿပီး ေက်းရြာမ်ားသို႔ သြားေရာက္၍ ပါတီဝင္မ်ား၊ ျပည္သူလူထုမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု၍ ေရေႏြးၾကမ္းစကားဝိုင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းေရေႏြးၾကမ္းစကားဝိုင္းကို ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ေကာ္မတီဝင္ နယ္ေျမတာဝန္ခံ ဦးေဖအံ့ေမာင္၊ ေနျပည္ေတာ္ခ႐ိုင္ ပါတီေကာ္မတီဝင္ နယ္ေျမတာဝန္ခံ ဦးေဇာ္မ်ဳိးသိန္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးဝင္းဗုိလ္ႏွင့္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားက ေရွာက္ကုန္းအုပ္စု ပု႑ာမာ ေက်းရြာရွိ ရပ္/ေက်းေကာ္မတီဝင္ ဦးေနမင္းေနအိမ္၌ လည္းေကာင္း၊ နံနက္ ၁၁ နာရီတြင္ ေအာင္ေျမရိပ္သာ ေက်းရြာအုပ္စု ဒေယာက္ကူ ေက်းရြာ ရပ္/ေက်းပါတီဥကၠ႒ ဦးျမေမာင္ေနအိမ္၌ လည္းေကာင္း ပါတီဝင္မ်ား၊ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု၍ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ဘာသာေရး အေၾကာင္းအရာမ်ား ေျပာဆိုေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ ေအာင္ေအာင္(ေနျပည္ေတာ္)