ပါတီဗဟုိအတုိင္ပင္ခံ ေလေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအား ပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္း

 

ဇီးကုန္း ေမ ၂၆

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး သာယာဝတီခ႐ုိင္ ဇီးကုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေလေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအား ဆန္ရိကၡာႏွင့္ အိမ္ေဆာက္ ပစၥည္းမ်ား၊ အလွဴေငြေထာက္ပံ့ေရး ပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္ပြဲအခမ္း အနားကုိ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၈ နာရီက ဇီးကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕လယ္သံဓမၼာ႐ုံ ေက်ာင္းတုိက္၌ က်င္းပခဲ့သည္။

အခမ္းအနားသုိ႔ ဗဟုိအတုိင္ ပင္ခံသီရိပ်ံခ်ီ ဦးဥာဏ္ဝင္း၊ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးထူးခုိင္၊ တုိင္းေဒသႀကီး ပါတီဝင္ဦးသန္းေဇာ္ထြန္း၊ ခ႐ိုင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္မင္းထြန္း၊ တုိင္းလူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရး ႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ေဘးအႏၲရာယ္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဦးစီးအရာရွိ ေဒၚဝင္းဝင္းမာ၊ စီမံကိန္း ဦးစီးမွဴး ေဒၚခင္ခ်ဳိခ်ဳိလြင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ေဒၚႏွင္းအိအိဝင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေဇာ္လင္းထြန္းႏွင့္ ပါတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးညီညီေအာင္၊ ဒုတိယၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးသက္မုိးႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ၿမိဳ႕မစခန္းမွဴး ဒုရဲမွဴးေက်ာ္ေက်ာ္ႏွင့္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။ အခမ္းအနားတြင္ ဗဟုိ အတုိင္ပင္ခံ သီရိပ်ံခ်ီ ဦးဥာဏ္ဝင္းက အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားကာ ဇီးကုန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အုပ္စု ၁၆ စု၊ ေက်းရြာ ၂၃ ရြာအနက္ အမုိးလန္ ၄၅၃ အိမ္၊ ၿပိဳလဲ ၂၄ အိမ္အတြက္ အလွဴေငြက်ပ္ ၁ဝ၇၁၉၉ဝ ႏွင့္ ေထာက္ပံ့ ပစၥည္းမ်ားကုိ ေပး အပ္လွဴဒါန္း ေပးခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ဗဟုိအတုိင္ပင္ခံ သီရိပ်ံခ်ီ ဦးဥာဏ္ဝင္းႏွင့္ ခ႐ုိင္ပါတီဝင္ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေဇာ္လင္းထြန္း ပါဝင္ေသာအဖြဲ႕သည္ အလွမ္းေဝးသည့္ စပါယ္ေျမာင္၊ တယ္ပင္ကန္၊ ေလးမ်က္ႏွာ၊ ကဇင္း၊ ေတာင္ပုိသာယာ အုပ္စုမ်ားသုိ႕ ကုိယ္တုိင္သြားေရာက္ကာ အားေပးစကားေျပာၾကားၿပီး ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အလွဴေငြတုိ႔ကုိ ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ထု႔ိအတူ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္ဦးထူးခုိင္၊ တုိင္းေဒသႀကီး ပါတီဝင္ ဦးသန္းေဇာ္ထြန္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဝင္မ်ားကလည္း မယင္းအုပ္စု၊ ေခ်ာင္းကမ္းအုပ္စုမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ကာ အားေပးကူညီ ေထာက္ပ့ံေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။  စုိးသစၥာ