ခင္ဦးၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင္႕ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ျပည္သူမ်ားဘဝ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည္႕ဆည္းေပးႏိုင္ေရး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး

 

ခင္ဦး ေမ ၂၆

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ေရႊဘိုခ႐ိုင္ ခင္ဦးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ႐ံုး အစည္းအေဝး ခန္းမ၌ ျပည္သူမ်ား ဘဝလိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေရး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီက က်င္းပရာ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ႐ိုင္တာဝန္ခံမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ေက်းပါတီဥကၠ႒ မ်ား စုစုေပါင္း အင္အား ၁ဝဝ ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ တာဝန္ခံ ဦးသန္းဝင္းထြန္း ႏွင့္ ခ႐ိုင္ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီတာဝန္ခံ ဦးေအာင္မ်ိဳးၿငိမ္းတို႔က ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ေရး အတြက္ ပါတီဝင္မ်ားအား စဥ္ဆက္မျပတ္ ပါတီေရးရာကိစၥမ်ား၊ ပါတီ၏ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ရွင္းလင္းေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ေထာင္စုၾကံံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီဥကၠ႒ ဦးထြန္းျမင့္က မိမိတို႔ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ပါတီလုပ္ငန္းမ်ား ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား၏ ဘဝလိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။စံ(ခင္ဦး)