ေနာင္လက္ႀကီး ေက်းရြာအုပ္စုတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဆိုင္းဘုတ္သစ္တင္

 

ေရႊကူ ေမ ၂၃

ေရႊကူၿမိဳ႕နယ္ ေနာင္လက္ႀကီး ေက်းရြာအုပ္စု ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ ဆိုင္းဘုတ္သစ္တင္ပြဲ အခမ္းအနားကို ယမန္ေန႔ နံနက္ ၈ နာရီခြဲက ေနာင္လက္ႀကီးေက်းရြာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတ ီေကာ္မတီဝင္ ဦးႏုိင္ဦး၏ ေနအိမ္တြင္ က်င္းပခဲ့ရာ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထိုက္၊ ဘ႑ာေရးမွဴး ဦးျမင့္သန္းဦးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္၊ အရန္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ေနာင္လက္ႀကီးေက်းရြာအုပ္စု ပါတီဥကၠ႒ ဦးဆန္းဦးႏွင့္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ပါတီဝင္မ်ား စုစုေပါင္း ၅ဝ ခန္႔ တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။

မဂၤလာအခ်ိန္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္မိ/ဖမ်ားက ပါတီဆိုင္းဘုတ္ကို ဆုေတာင္းပတၴနာျပဳ၍ အေမႊးနံ႕သာရည္မ်ားျဖင့္ ပက္ဖ်န္းၾကၿပီး စုေပါင္းအားျဖင့္ တင္ေျမႇာက္ ခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ ဦးႏုိင္ဦး၏ ေနအိမ္ ေပၚတြင္ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထိုက္က ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအစိုးရ လက္ထက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပါတီဖြဲ႔စည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားကို ဘ႑ာေရးမွဴး ဦးျမင့္သန္းဦးက ယေန႔ျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏိုင္ငံေရးအေျခ အေနမ်ားကို ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး အခမ္းအနားကို နံနက္ ၉ နာရီ ၁၅ မိနစ္တြင္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဝါဝါ(ဗန္းေမာ္)