လယ္ေဝးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင္႔ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ေရရွားပါးေသာေက်းရြာသို႔ သာက္ေရသန္႔မ်ား သြားေရာက္လွဴဒါန္း

 

ေနျပည္ေတာ္ ေမ ၂၃

ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ လယ္ေဝးျမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီမွ ယမန္ေန႔ ညေန ၄ နာရီခြဲတြင္ ေႏြရာသီေသာက္သံုးေရ ရွားပါးေနေသာ ေအာင္သာအုပ္စုသို႔ သြားေရာက္၍ ေသာက္ေရသန္႔ ၂ဝ လီ တာ ဘူး ၂ဝဝ သြားေရာက္လွဴ ဒါန္းခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေသာက္သံုးေရ ေပးေဝရာသို႔ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမအ တြင္းေရးမွဴး ဦးေဌးဝင္း၊ ေနျပည္ေတာ္ခ႐ိုင္ ေကာ္မတီဝင္ နယ္ေျမတာဝန္ခံ ေဒၚယဥ္ယဥ္ေအး၊ ျမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ေဒၚတင္ႏြယ္ဦးႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္ မ်ားက ဦးေဆာင္၍ လွဴဒါန္းခဲ့ၿပီး က်န္ရွိေသာ ေက်းရြာမ်ားကိုလည္း ေသာက္သံုးေရမ်ား ဆက္လက္ ေပးေဝ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေအာင္ေအာင္