ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္အဖြဲ႕ စာသင္ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ဖြင့္ပြဲ တက္ေရာက္

 

ေပါက္ ေမ ၂၂

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ျမင့္ေက်းရြာအုပ္စု သစ္ညီေနာင္ေက်းရြာတြင္ က်င္းပေသာ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန လူထုဗဟိုျပဳ စီမံကိန္း (တတိယႏွစ္ စက္ဝန္း) စာသင္ေက်ာင္ေဆာင္သစ္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ယမန္ေန႕ နံနက္ ၉ နာရီက က်င္းပရာ ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးျမင့္စိုးဝင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီဝင္ ဦးဖုန္းျမင့္ေက်ာ္ တို႔ တက္ေရာက္အားေပး ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။    ႏြယ္နီႏိုင္(ေခ်ာက္)