တနသၤာရီ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ဦးေဆာင္၍ လက္ဖက္ရည္စကားဝိုင္း ေဆာင္ရြက္

 

တနသၤာရီ ေမ ၂၂

တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီဥကၠ႒ ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႔သည္ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၈နာရီ မိနစ္၂ဝ က စတင္၍ အေရွ႕ေမာ္တုန္း ေက်းရြာအုပ္စု၊ အေနာက္ေမာ္တုန္း ေက်းရြာအုပ္စု၊ ဇဝဲေက်းရြာ အုပ္စု၊ ဘန္းလမြတ္ ေက်းရြာအုပ္စုတို႔တြင္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံကာ လက္ဖက္ရည္စကားဝိုင္း က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ စကားဝိုင္းက်င္းပရာတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးထင္ေပၚ ဦးေဆာင္မႈႏွင့္အတူ ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးသန္းျမင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းႏိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ႐ံုးအဖြဲ႕မ်ား လိုက္ပါ၍ အေရွ႕ ေမာ္တုန္းေက်းရြာရွိ ဦးလွသန္း- ေဒၚမိညိဳ အိမ္တြင္လည္းေကာင္း၊ အေနာက္ေမာ္တုန္း ေက်းရြာရွိ ဦးသန္းဦးအိမ္ တြင္လည္းေကာင္း၊ ဇဝဲေက်းရြာရွိ ဦးေအာင္သိန္းအိမ္တြင္ လည္းေကာင္း၊ ဘန္းလမြတ္ေက်းရြာရွိ ဦးလွသန္း အိမ္တြင္လည္းေကာင္းစသည့္ အိမ္တို႔တြင္ သက္ဆိုင္ရာေက်းရြာ အုပ္စုမ်ား၏ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ပါတီဝင္မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ပါတီဝန္းရံသူမ်ား ေတြ႕ဆုံကာ လက္ဖက္ရည္စကားဝုိင္း က်င္းပခဲ့ျပီး ပါတီ၏ ေရွ႕လုပ္ငန္းမ်ား၊ ပါတီစည္း႐ံုးေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အသီးသီးရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးမွာၾကား ခဲ့ျပီးေနာက္ ေဒသအလိုက္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားက မိမိတို႔၏ေဒသ၌ ေတြ႔ၾကံဳခဲ့ရေသာ အေတြ႔အၾကံဳႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားကို အသီးသီးျပန္လည္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ျဖဴမ်ဳိး(တနသၤာရီ)