မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အမ်ဳိးသမီး (ဝိသာခါ) ေက်ာင္းအမမ်ားအဖြဲ႔မွ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း စုေပါင္းေရသန္႔ အလွဴေတာ္က်င္းပ

 

ေညာင္ဦး ေမ ၂ဝ

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အမ်ဳိးသမီး (ဝိသာခါ) ေက်ာင္းအမမ်ားအဖြဲ႕မွ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း စုေပါင္းေရသန္႔ အလွဴေတာ္အျဖစ္ ယမန္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္/ေက်း ပါတီမ်ား၏ အမ်ဳိးသမီး (ဝိသာခါ) ေက်ာင္းအမမ်ား၏ စုေပါင္းေသာက္ေရသန္႔ အလွဴေတာ္မဂၤလာအား ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ကူရြာအုပ္စု ေတာင္ပံုဝေက်းရြာ အိမ္ေျခ ၈၄၊ ေရဘူး ၇၅ ဘူး၊ တူရြင္းတိုင္ေက်းရြာအုပ္စု ဖိုးနီကန္ေက်းရြာ အိမ္ေျခ ၇ဝ၊ ေရဘူး ၇ဝ၊ လက္ဝဲေက်းရြာ အိမ္ေျခ ၅ဝဝ၊ ေရဘူး ၅ဝဝ၊ ကုန္းရွည္အုပ္စု ကုန္းရွည္ေက်း႐ြာ အိမ္ေျခ ၁၈ဝ၊ ေရဘူး ၁၈ဝ စုစုေပါင္းေရသန္႔ ၈၂၅ ဘူး လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေရသန္႔အလွဴေတာ္ မဂၤလာသို႔ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္ ေဒၚလွလွေအး၊ ေဒၚသိဂႌေအာင္ႏွင့္ ေဒၚသန္းသန္းေအးတို႔ ဦးေဆာင္၍ ေညာင္ဦးခ႐ိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးၫြန္႔ဝင္းႏွင့္ ခ႐ိုင္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေဌးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ပါတီဝင္မ်ား ပါဝင္ကူညီ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သုတ(မႏၲေလး)