ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ နယ္ေျမကြင္းဆင္း ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ

 

ပုသိမ္ႀကီး ေမ ၂ဝ

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ေပါက္ၿမိဳင္ေက်းရြာအုပ္စု လႈိင္းေပါက္ေက်းရြာ ေက်းရြာပါတီဥကၠ႒ ဦးမြတၱား၏ ေနအိမ္တြင္ ယမန္ေန႔ နံနက္က ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။

ေတြ႔ဆုံရာသုိ႔ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးကုိကုိလြင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္ခိုင္၊ ဦးစုိးလႈိင္မင္း (နယ္ေျမမွဴး)၊ ေက်းရြာပါတီဥကၠ႒ ဦးမြတၱားႏွင့္ အမႈေဆာင္မ်ား၊ ပါတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။ ဦးကုိကုိလြင္က လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ၂ဝ၂ဝ ပါတီ ေအာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ယေန႔ မြန္းလြဲ ပိုင္းက ဦးကုိကုိလြင္ႏွင့္ အဖြဲ႔သည္ ေပါက္ၿမိဳင္ေက်းရြာ ပါတီေခါင္းေဆာင္ ဦးေမာင္ရ၏ ေနအိမ္တြင္ ပါတီဝင္ အမာခံမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံၿပီး ပါတီေအာင္ႏုိင္ေရး ကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။

႐ုိးဆန္း