ရြဲသီးေက်းရြာအုပ္စုတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဆိုင္းဘုတ္တင္

 

ဝမ္းတြင္း ေမ ၁၉

ဝမ္းတြင္းၿမိဳ႕နယ္ ရြဲသီးေက်းရြာအုပ္စု ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ဆုိင္းဘုတ္တင္မဂၤလာ အခမ္းအနားႏွင့္ ေရေႏြးၾကမ္း စကားဝုိင္းကို ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီက က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အခမ္းအနားသုိ႔ ခ႐ုိင္ပါတီဥကၠ႒ ဦးထြန္းထြန္းဦး၊ ခ႐ုိင္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးျမေဌး၊ ဝမ္းတြင္းၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးမ်ဳိးျမင့္သိန္း၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္ခ်ဳိ၊ ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးေအာင္တင့္၊ ဦးစုိးဦးႏွင့္ ႐ုံးအဖဲြ႕ဝင္မ်ား၊ ေဒသခံပါတီဝင္မ်ား စုစုေပါင္းအင္အား ၅ဝ ခန္႔တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။