မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ကံမျမဳိ႕နယ္ ေက်းလက္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစဥ္ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခ်က္မ်ား

 

ေမ ၁၉၊ ကံမ

* အမွန္နဲ႔အမွား အႏိုင္နဲ႔အ႐ႈံး ဆိုတာ႐ွိပါတယ္။

* ဒီေန႔ျဖစ္ေနတာက အမွန္ေတြလုပ္ေနေပမဲ့ အ႐ႈံးနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရသလို အမွားေတြ လုပ္ေနေပမဲ့လည္း အႏိုင္ရေန ၾကပါတယ္။

* ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပါတီအေနနဲ႔ကေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ ႏိုင္ငံသားအက်ိဳးစီးပြား အတြက္ဆိုရင္ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္ တာေတြကို ဥပေဒနဲ႔အညီ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

* ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီက ေျပာခဲ့တဲ့စကားေတြ မွန္ရဲ႕လား၊ ေပးခဲ့တဲ့ ကတိေတြတည္ရဲ႕လား၊ တကယ္ လုပ္ေပးႏိုင္ရဲ႕လား၊ တိုင္းျပည္အေျခအေနနဲ႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ဘဝ ေျပာင္းလဲတိုးတက္မွဳ ႐ွိရဲ႕လားဆိုတာ မွန္မွန္ကန္ကန္ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ေပးၾကဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံ လိုပါတယ္။