ဖ်ာပံုခ႐ိုင္ အမ်ဳိးသမီးေရးရာ ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ စကားဝိုင္း က်င္းပ

 

ဖ်ာပံု ေမ ၁၉

ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး ဖ်ာပုံခ႐ုိင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ သင္တန္းေက်ာင္း ဇဗၺဴတလူခန္းမ၌ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၁ဝ နာရီတြင္ အမ်ဳိးသမီးေရးရာ ေတြ႕ဆုံပြဲႏွင့္ စကားဝုိင္း ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပခဲ့သည္။

အခမ္းအနားတြင္ ေရွးဦးစြာ ေဒါက္တာ ေဒၚစန္းစန္းႏြယ္က အဖြင့္အမွာစကား ေျပာခဲ့ၿပီးေနာက္ဖ်ာပုံ၊ ဘုိကေလး၊ က်ဳိက္လတ္၊ ေဒးဒရဲၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ အမ်ဳိးသမီးေရးရာ အဖြဲ႕မ်ားက အစုအဖြဲ႕ သံုးဖြဲ႕မွ ” အမ်ဳိးဘာသာသာသနာကုိ ေစာင့္ေရွာက္ ကာကြယ္ျခင္းျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားရဲ႕က႑၊ ႏုိင္ငံေရး၊စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးအေျခအေနမ်ား အေပၚ အမ်ဳိးသမီးမ်ားရဲ႕အျမင္၊ ပါတီေအာင္ႏုိင္ေရးတြင္ အမ်ဳိးသမီးထု ပါဝင္ေရး”တုိ႔ကုိ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြး ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အခမ္းအနားသုိ႔ ဗဟုိအမ်ဳိးသမီးေရးရာ တာဝန္ခံ ေဒါက္တာစန္းစန္းႏြယ္၊ တုိင္းေဒသႀကီးအမ်ဳိး သမီးေရးရာ တာဝန္ခံ ေဒၚႏြယ္ႏြယ္ဦး၊ တုိင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္ ေဒၚစုိးစုိးရီ၊ ေဒၚခင္ေစာမူ၊ ခ႐ုိင္ပါတီဥကၠ႒ ဦးစန္းေမာင္၊ ခ႐ုိင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ေလးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ဳိးသမီးေရးရာ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ား ၁၆ဝ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေအာင္ဝင္းႏိုင္(ဖ်ာပံု)