ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဓမၼစကူးလ္ ဖြင့္ပြဲတြင္ အာဟာရဒါနျပဳ ေကြၽးေမြး

 

ရန္ကုန္ ေမ ၁၉

ရန္ကုန္ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္ လမုတန္းႀကီးေက်းရြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ဓမၼာ႐ံုတြင္ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီ တြင္ ဓမၼစကူးလ္ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား ဖြင့္လွစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆို ပါအခမ္းအနားသုိ႔ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဘ႑ာေရးမွဴး ေဒၚေအးသီတာထြန္း တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ အာဟာရဒါန လွဴဒါန္းခဲ့ရာ ေက်းရြာ ဓမၼစကူးလ္အဖြဲ႕ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာ ေပးအပ္ခဲ့သည္ကို ေဒၚေအးသီတာထြန္းမွ လက္ခံ ရယူၿပီး ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို နံနက္ ၁ဝ နာရီတြင္ ၿပီးဆံုးေၾကာင္း သိရသည္။ ေဇာ္သိန္း(ထန္းတပင္)