စလင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား ေက်းလက္ပါတီဝင္မ်ား ျပည္သူမ်ားႏွင္႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆုံ

 

စလင္း ေမ ၁၉

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး စလင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ေခါင္းေဆာင္ေသာ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ ေက်းလက္ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားကို ေတြ႕ဆုံရန္ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၁ဝ နာရီခြဲက ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ႐ုံးမွ ဆိုင္ကယ္မ်ား စီးနင္းကာ ထြက္ခြာခဲ့ၾကသည္။

ငါးဇင္း႐ိုင္း စက္ေလွဆိပ္မွတစ္ဆင့္ စက္ေလွမ်ားေပၚသို႔ ဆိုင္ကယ္မ်ားပါ တင္ေဆာင္ထြက္ခြာၿပီး ဧရာဝတီျမစ္ အတိုင္း စက္ေလွစီးကာ ေသာင္ဆိပ္တြင္ စက္ေလွရပ္ၿပီး ျမစ္လယ္ကြၽန္းရိွေတာႀကီးေက်းရြာ အုပ္စုေတာႀကီးရြာသို႔ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီ တြင္ေရာက္ရိွသည္။ စက္ေလွတစ္တန္ႏွင့္ ဆိုင္ကယ္မ်ားကို ဆက္လက္စီးလာရာ ကြၽန္းေတာႀကီးရြာသို႔ မြန္းလြဲ ၁၂ နာရီခြဲ တြင္ ေရာက္ရိွသည္။

ကြၽန္းေတာႀကီးရြာ ရပ္ေက်းပါတီဥကၠ႒ ဦးျပံဳးခ်ဳိ၊ ရြာခြဲပါတီဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္စန္းႏွင့္ ေက်းရြာပါတီဝင္မ်ား စိတ္ပါဝင္စားသည့္ ေက်းလက္ျပည္သူအင္အား ၅ဝ ေက်ာ္တို႔က ဦးျပံဳးခ်ဳိ၏ ေနအိမ္ေအာက္ထပ္ႏွင့္ ႏြားတင္းကုတ္ မ်ားတြင္ အသင့္ေနရာယူ ေစာင့္ေနၾကသည္။ ေရွးဦးစြာ စလင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေဇာ္ႏိုင္က ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ မူဝါဒမ်ား၊ လက္ရိွေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ခ်ျပေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကသည္။ ဆက္လက္၍ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္ ဦးဝင္းခိုင္က ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ကို ကာကြယ္ေရး ပုဒ္မ-၂၆၁ ကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ျပင္ဆင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာေသာ ေက်းလက္ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ားက ျပန္လည္ေဆြးေႏြး ရာ မိမိတို႔ေက်းရြာသည္ ဧရာဝတီျမစ္လယ္ကြၽန္းမ်ားေပၚတြင္ ေနရျခင္းေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ဧရာဝတီျမစ္ေရတက္၍ ေရျပန္အက်တြင္ ေျမႏုကြၽန္းျပႆနာမ်ား ႏွစ္စဥ္ျဖစ္ေပၚရေၾကာင္း၊ ဤကိစၥကို ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက သမာသမတ္ က်စြာ ေျဖရွင္းေပးရန္ အကူအညီလိုေၾကာင္း၊ လက္ရိွဘာသာသာသနာ ညႇိဳးႏြမ္းေနသည္ကို မိမိတို႔ ေက်းရြာသူ ေက်းရြာသားမ်ား သိရိွရ၍ စိတ္မေကာင္းပါေၾကာင္း၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ၂ဝ၂ဝ တြင္ ေအာင္ျမင္မႈကို ျပည္သူႏွင့္ အတူ ရယူ၍ ဘာသာသာသနာကို ေနေရာင္လေရာင္ပမာ ထြန္းလင္းေတာက္ပေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါ။ မိမိတို႔လည္း အားေပးကူညီ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကသည္။

ယင္းေနာက္ ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေဇာ္ႏိုင္က ျပည္သူမ်ားဘဝကို အေလးထားစာနာပါေၾကာင္း၊ ဤကိစၥမ်ားမွာ ျပည္သူအားလုံး နားလည္သိရိွေစလိုသည့္အတြက္ မိမိတို႔ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား ရာသီဥတုပူျပင္းေနသည့္ ၾကားက လာေရာက္ၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္သူအမ်ား လိုလားေတာင့္တ ေနသည္မ်ားကို မိမိတို႔ပါတီ အေနျဖင့္ ဦးလည္မသုန္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားသည္။ ထို႔ေနာက္ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာသူမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးစြာေျပာဆို၍ ေဆြးေႏြးပြဲကို ေအာင္ျမင္စြာ ႐ုပ္သိမ္းလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

စစ္ၾကည္(စလင္း)