ကယားျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ လူငယ္ေရးရာလွဳပ္ရွားမွဳ တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ေဆာင္ဒူလာေက်းရြာအုပ္စု ယူဆမိုဆိုေက်းရြာ အထက ခြဲ စာသင္ေက်ာင္းျခံစည္းရိုးအုတ္တိုင္ကာရံမွဳအား လုပ္အားဒါန သြားေရာက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း

 

ဒီးေမာ့ဆို – ေမ ၂၀

ယေန႕ (၂၀-၅-၂၀၁၉)ရက္ေန႕ နံနက္(၈း၀၀)နာရီ အခ်ိန္ကယားျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ လူငယ္ေရးရာ လုပ္ရွားမွဳ တစ္ရပ္အေနျဖင့္ လိြဳင္ေကာ္ခရိုင္ ဒီးေမာ့ဆိုျမိဳ႕နယ္ ေဆာင္ဒူလာေက်းရြာအုပ္စု ယူဆမိုဆိုေက်းရြာ အထက ခြဲ စာသင္ေက်ာင္းျခံစည္းရိုးအုတ္တိုင္ကာရံမွဳအား လုပ္အားဒါန သြားေရာက္ ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။

ယင္းသို႕ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကယားျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦး (ျပည္နယ္လူငယ္ ေရးရာတာဝန္ခံ) ေဒၚနန္းယဥ္သီတာေထြး (ျပည္နယ္ လူငယ္ေရးရာ ဒု- တာဝန္ခံ) လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ျမင့္ (ျပည္နယ္လူငယ္ေရးရာလွဳပ္ ရွားမွဳ ဒု – တာဝန္ခံ) ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္ ေဒၚဗ်ားျမာေမာင္ႏွင့္ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠဌ ေဒၚေမရီယန္ အတြင္းေရမွဴး ဦးဝီလ်ံေဇာ္ထိုက္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠဌ ဦးဆားရယ္ ျမိဳ႕နယ္(၇)ၿမိဳ႕နယ္မွ ပါတီလူငယ္ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား စုစုေပါင္း အင္အား(၆၀)ေက်ာ္တက္ေရာက္ေၾကာင္းႏွင့္ ယေန႕ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ လူငယ္အဖြဲ႕သည္ လုပ္အားဒါန ေဆာင္ရြက္ေနမွဳကို ညေန(၃း၀၀) အထိ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။