ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခုိင္ေရးႏွင္႔ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူမ်ားႏွင္႔ ေရေႏြးၾကမ္း စကားဝိုင္းေဆြးေႏြး

 

ရန္ကုန္ ေမ ၁၆

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာစန္းစန္းႏြယ္၊ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီတာဝန္ခံ ဦးခင္ရီ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္စိုးတို႕သည္ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီခြဲက ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္ ေညာင္သံုးပင္ေက်းရြာမွ အၿငိမ္းစား ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ေက်းရြာသူရြာသားမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု၍ အစြဲကင္းေသာ ေရေႏြးၾကမ္းစကားဝိုင္း ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ အဆိုပါ ေရေႏြးၾကမ္း စကားဝိုင္းသို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာေက်ာ္စိုးႏွင့္ ပါတီဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္ မ်ား၊ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။ အစီအစဥ္အရ ပါတီဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ တာဝန္ခံ ဦးခင္ရီက ႏႈတ္ခြန္းဆက္ အမွာစကား ေျပာၾကားၿပီး မိမိတို႔အဖြဲ႕သည္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု၍ လက္ရွိျဖစ္ေပၚ ေနေသာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေျခအေနမ်ားကို သိရွိလိုေသာေၾကာင့္ လာေရာက္ျခင္းျဖစ္၍ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြးၾက ေစလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္မ ွအၿငိမ္းစားဝန္ထမ္းမ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးေအးထြန္း၊ ဦးခင္သိန္း၊ ဦးစိုးသိန္း၊ ဦးတင္ႀကိဳင္၊ ဦးစိုးမင္းဦး၊ ဦးေသာင္းေအးႏွင့္ ဦးကိုၾကဴတို႔က စိုက္ဘဏ္မွ ေခ်းေငြကိစၥ၊ လွ်ပ္စစ္မီးပံုမွန္ ရရွိေရးကိစၥ၊ ရခိုင္အေရးကိစၥ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒအေၾကာင္း၊ လက္ရွိႏိုင္ငံေတာ္၏ စိုးရိမ္ရသည့္ အေျခအေန၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈအေျခအေန၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္ အလမ္းရွားပါးမႈ၊ ယေန႕ႏိုင္ငံေတာ္၏ လွ်ပ္စစ္ သံုးစြဲမႈႏွင့္ ျဖန္႕ေဝမႈမမွ်တျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိလိုသည္မ်ားကို ေမးျမန္းၾကရာ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး တာဝန္ခံဦးခင္ရီႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္စိုးတို႔က ရင္းရင္းႏွီးႏွီးျပန္လည္ ရွင္းလင္းေျပာၾကား၍ ေရေႏြးၾကမ္း စကားဝိုင္းကို ယေန႕ နံနက္ ၁၁ နာရီခြဲတြင္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။   ထိန္ဝင္း(YGN)