ေကာ႔မွဴးၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ပံုမွန္အစည္းအေဝး က်င္းပ

 

ရန္ကုန္ ေမ ၁၆

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ အပတ္စဥ္ ပံုမွန္အစည္း အေဝးကို ယမန္ေန႔  မြန္းလြဲ ၁ နာရီက ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီ႐ံုးခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့သည္။

အစည္းအေဝးတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေရႊေဘာ္ (ခ) ဦးဝင္းထြန္းႏိုင္က ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ႐ံုးအား ဥပဓိ႐ုပ္ ေကာင္းမြန္ ေစရန္ ျပန္လည္မြမ္းမံ၍ ေဆးသုတ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္၊ မိမိတာဝန္ ယူထားရသည့္နယ္ေျမ၊ ရပ္ကြက္ ႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားရွိ ပါတီဝင္မိသားစုတို႔၏ သာမႈနာမႈမ်ားအား အထူးဂ႐ုျပဳ ကာသြားလာႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ပါတီ႐ံုးေနာက္ေျမေနရာအား သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္ျဖစ္ေစရန္ ေျမဖုိ႔ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ျပဳလုပ္သြားရန္၊ ယခင္က ျပဳလုပ္ ခဲ့ေသာ အစည္းအေဝးတြင္ ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ အစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ပါ လုပ္ငန္းမ်ားၿပီးစီးမႈ၊ က်န္ရွိေနမႈ စသည့္ အေျခအေနမ်ားအား ျပန္လည္တင္ျပရန္၊ ပါတီ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ျဖစ္သည့္ ရပ္ကြက္ေက်းရြာမ်ား၏ ေရေႏြးၾကမ္း စကားဝိုင္းမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္တို႔ကို ေျပာၾကားၿပီး တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီဝင္ မ်ားမွ တစ္ဦးခ်င္း မိမိေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ အခက္အခဲမ်ား၊ ၿပီးစီးမႈအေျခ အေနမ်ားအား တင္ျပ ေဆြးေႏြးခဲ့ သည္။

ဆက္လက္၍ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ဏူေညကို ေရးဆြဲကာ အစည္းအေဝး မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ အစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား အတည္ျပဳျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး မြန္းလြဲ ၂ နာရီတြင္ ၿပီးစီးခဲ့သည္။ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီမွ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ေနသည့္ ေက်းလက္ ေရေႏြးၾကမ္း စကားဝိုင္းအား ယခုလ ၁၁ ရက္မွ ၃ဝ ရက္အထိ အဖြဲ႕ ငါးဖြဲ႕ခြဲကာ ေက်းရြာေပါင္း ၁၂၈ ရြာအား တစ္လအတြင္း အၿပီးေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ေရးအတြက္ အပတ္စဥ္အစည္း အေဝးေန႔ျဖစ္သည့္ ၾကာသပေတးေန႔မွအပ၊ ေန႔စဥ္ကြင္းဆင္း ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမတ္ဟိန္းေက်ာ္(ေကာ့မွဴး)