ကံမျမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီးအဝင္လမ္း ကြန္ကရစ္လမ္းခင္းရန္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟုိအတြင္းေရးမွဴးမွ အလွဴေငြမ်ား လွဴဒါန္း

 

ေမ ၁၇၊ ကံမ

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟုိအတြင္းေရးမွဴး ဦးပုိက္ေထြးသည္ ၁၇-၅-၂၀၁၉ ရက္ေန႔ နံနက္တြင္ ကံၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီးသုိ႔ ေရာက္႐ွိခဲ့ၿပီး ေဆး႐ုံအဝင္လမ္းအား ကြန္ကရစ္လမ္းခင္းရန္အတြက္ အလွဴေငြ မ်ားေအးပ္လွဴဒါန္းခဲ႔ ပါသည္။

အလွဴေငြမ်ားအား ၿမိဳ႕နယ္ဆရာဝန္ျကီး ေဒါက္တာေအးေအးလင္းမွ လက္ခံၿပီး ကံမၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၏ ေဆးကျုသေပးေနမႈ အေျခအေနမ်ား၊ ေဆးဝါးလုိအပ္ခ်က္မ်ား၊ သူနာျပဳဆရာ/ဆရာမမ်ား၏ လူနာမ်ားအေပၚ ျပဳစု ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႐ွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ပါတီဗဟုိအတြင္းေရးမွဴး ဦးပုိက္ေထြးမွလည္း လုိအပ္ သည္မ်ားကုိ အတတ္နိုင္ဆုံး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ ေပးမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။