ျပည္ေထာင္စုၾကံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္းမွ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီး ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္ ကိုဆူဘူတာကုန္းေက်းရြာရွိ ေဒသခံပါတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု

 

ပုသိမ္ ၊ ေမ ၁၅

ျပည္ေထာင္စုၾကံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္းသည္ ၁၅-၅-၂၀၁၉ ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီး ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္ ကိုးဆူဘူတာကုန္း ေက်းရြာရွိ ေဒသခံပါတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ရင္းရင္းနွီးနွီးေ တြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး လက္႐ွိျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး အေျခအေနမ်ား၊ မိမိတုိ႔ပါတီမွ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ပုဒ္မ (၂၆၁) ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ႐ွင္းလင္းေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။