ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴးႏွင္႔ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား အစြဲကင္းေသာ လြတ္လပ္သည္႕ ေက်းလက္စကားဝိုင္းသို႔ တက္ေရာက္အားေပး ေဆြးေႏြး

 

ရန္ကုန္ ေမ ၁၅

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီမွ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီခန္႔က မင္းကြန္းေက်းရြာ ေတာင္သူဦးႀကီး ဦးလွထြန္း၏ ေနအိမ္တဲဝိုင္းအတြင္း၌ အစြဲကင္းေသာ လြတ္လပ္သည့္ ေက်းလက္စကားဝိုင္းကို က်င္းပခဲ့ သည္။

ထိုေက်းလက္စကားဝိုင္းတြင္ ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ားက ယေန႔ျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနမ်ား၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈအေျခအေနမ်ား၊ ယေန႔ ၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ ရခိုင္အေရးကိစၥမ်ား၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ၅၉ (စ) ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္မီးျပတ္ေတာက္ ေနမႈမ်ားအေပၚ အေျခခံေသာ ကြင္းဆက္ ခံစားေနရေသာ အေျခအေနမ်ား၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေရးကိစၥမ်ား ဆိုင္ရာမ်ား စသည့္အေၾကာင္း အရာပါ ကိစၥမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာစန္းစန္းႏြယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ တာဝန္ခံ ဦးခင္ရီ၊ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္စိုးတို႔က မိမိတို႔ တာဝန္ယူခဲ့စဥ္ကာလ ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားအေပၚ အေျခခံ ကာ ယေန႔ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ကိစၥမ်ားအား ရင္းႏွီးခင္မင္ စိတ္ရွည္စြာ ရွင္းျပေဆြးေႏြးေပးခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္လာသူ ေက်းလက္ေန ေတာင္သူမ်ားက သိလိုသည့္ ကိစၥမ်ားအား အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ကာ နံနက္ ၁၁ နာရီခဲြတြင္ ၿပီးဆံုးခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေက်းလက္စကားဝိုင္းသို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာေက်ာ္စိုး၊ တုိင္းေဒသႀကီး ပါတီဘ႑ာေရးမွဴး ေဒၚေအးမင္းမိုးႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေတာင္ပိုင္း ခ႐ိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးလြင္ဦးႏွင့္ ခ႐ိုင္ေကာ္မတီမ်ား၊ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္မင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ မင္းကြန္းေက်းရြာ၊ ေညာင္ဝိုင္းေက်းရြာ၊ သိမ္ကုန္းေက်းရြာ၊ ေပါက္ေတာေက်းရြာ၊ ပုဂံေတာင္ေက်းရြာ၊ သေျပကုန္းေက်းရြာ၊ ႐ံုးသေျပကန္ေက်းရြာ စသည့္ အနီးဝန္းက်င္ ေက်းရြာမ်ားမွ ေက်းလက္ေန ျပည္သူ ၁၃ဝ ခန္႔ စုစုေပါင္း အင္အား ၁၅ဝ ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမတ္ဟိန္းေက်ာ္(ေကာ့မွဴး)