ေကာလင္းၿမိဳ႕နယ္ ရပ္ေက်းပါတီ ဆိုင္းဘုတ္တင္

 

ေကာလင္း ေမ ၁၅

ေကာလင္းၿမိဳ႕နယ္ ရွမ္းကလုံးေက်းရြာ ရပ္ေက်းပါတီဥကၠ႒ ဦးရဲစိန္၏ ေနအိမ္တြင္ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၁၁ နာရီက ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဆိုင္းဘုတ္တင္ပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထိုဆိုင္းဘုတ္တင္ပြဲကုိ ေကာလင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စု ၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္သန္းဦး၊ ၿမိဳ႕နယ္အမႈေဆာင္မ်ား၊ ရပ္ေက်းပါတီဥကၠ႒မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ပါတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။ ဆိုင္းဘုတ္တင္အၿပီးတြင္ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ တက္ေရာက္ လာၾကေသာ ပါတီဝင္မ်ားေမးျမန္းမႈကို ဦးေအာင္သန္းဦးက ျပန္လည္ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးၿပီး ေရေႏြးၾကမ္း စကားဝိုင္း ေဆြးေႏြးပြဲ ၿပီးဆုံးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။    ေက်ာ္လြင္ဦး(ေကာလင္း)