သီရိလကၤာတြင္ ညမထြက္ရအမိန္႕ ျပန္လည္ထုတ္ျပန္

သီရိလကၤာႏုိင္ငံတြင္ ဗလီတစ္ခုႏွင့္ မြတ္စလင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး ပုိင္ဆုိင္ေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုအား တုိက္ခုိက္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ ညမထြက္ရအမိန္႔ ျပန္လည္ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း ဘီဘီစီသတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္လအတြင္းက အစၥလမၼစ္အစြန္းေရာက္မ်ားက အေသခံဗုံးခြဲတုိက္ခုိက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ ၿပီးေနာက္တြင္ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ဆုိင္သည့္ စုိးရိမ္ဖြယ္အေျခအေနမ်ားျမင့္တက္လာခဲ့ေသာ သီရိလကၤာႏုိင္ငံတြင္ ယခုျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ လုံၿခံဳေရးက႑အား ထိထိေရာက္ေရာက္ ကုိင္တြယ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းရဖြယ္ရွိေနသည္။ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ဆုိင္သည့္ စုိးရိမ္ဖြယ္ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ သီရိလကၤာႏုိင္ငံသုိ႔ လာေရာက္ လည္ပတ္သည့္ ခရီးဧည့္သည္ဦးေရ သိသိသာသာ က်င္းဆင္းသြားခဲ့သည့္အျပင္ စီးပြားေရးက႑အေပၚ ဆုိးက်ိဳး သက္ေရာက္မႈမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚေစလ်က္ရွိသည္။

-Ref:BBC