သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ မ်က္စိေဝဒနာရွင္မ်ားအား အခမဲ႔ စမ္းသပ္ကုသ

 

ရန္ကုန္ ေမ ၁၄

ရန္ကုန္ေတာင္ပိုင္းခ႐ုိင္ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီႏွင့္ အလင္းေရာင္ ေဖာင္ေဒးရွင္းတို႔ ပူးေပါင္း၍ မ်က္စိေဝဒနာရွင္မ်ားအား အခမဲ့စမ္းသပ္ ကုသေပးျခင္းကို ယမန္ေန႔ နံနက္ ၈ နာရီခြဲက သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီ႐ုံး၌ စမ္းသပ္ကုသ ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မ်က္စိစမ္းသပ္ ကုသေပးရာတြင္ အလင္းေရာင္ ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ေဒါက္တာေနလင္း ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕က သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာမ်ားမွ မ်က္စိေဝဒနာရွင္ ၇၁ ဦးတို႔အား အခမဲ့ မ်က္စိစမ္းသပ္ ေပးခဲ့ၿပီး မ်က္စိခြဲစိတ္ ကုသရန္လိုအပ္ေသာ မ်က္စိေဝဒနာရွင္ ၁၉ ဦးတို႔အား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာင္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ ရတနာ မ်က္စိေဆး႐ုံ၌ ခဲြစိတ္ကုသေပး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ အခမဲ့မ်က္စိစမ္းသပ္ ကုသေပးရာသို႔ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္မင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္အမ်ဳိးသမီးေရးရာ တာဝန္ခံႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ ျပည္ေထာင္စု ၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား၊ တာဝန္ရွိသူမ်ားက မ်က္စိကုသရန္ ေရာက္ရွိ လာေသာ မ်က္စိေဝဒနာရွင္မ်ားအား လိုအပ္သည္မ်ားကို ဝိုင္းဝန္းကူညီေပးၾကၿပီး မ်က္စိခြဲ စိတ္ကုသရန္ လိုအပ္ေသာ မ်က္စိေဝဒနာရွင္မ်ားအား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာင္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ ရတနာမ်က္စိ ေဆး႐ုံ၌ မ်က္စိခြဲစိတ္ ကုသႏုိင္ေရးအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳး ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ဆက္လက္ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ သက္ခိုင္(သန္လ်င္)