ဗီယက္နမ္က အာဖရိက၀က္တုပ္ေကြး ကူးစက္ခံေနရေသာ ၀က္အေကာင္ေရ ၁.၂ သန္းကုိ သုတ္သင္

ဗီယက္နမ္သည္ အာဖရိက၀က္အျပင္းဖ်ားေရာဂါကူးစက္ခံထားရေသာ ေမြးျမဴေရး ၀က္အေကာင္ေရ ၁.၂ သန္း ေက်ာ္ကုိ သုတ္သင္ခဲ့ေၾကာင္း အစုိးရအဖြဲ႕က ေမ ၁၃ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ လူဦးေရ ၉၅ သန္းရွိေသာ ဗီယက္နမ္တြင္ အသားစားသုံးမႈ၏ ေလးပုံသုံးပုံထိ ၀က္သားကုိ စားသုံးၾကကာ ေမြးျမဴေရး ၀က္အေကာင္ေရ သန္း ၃၀ ကုိ စားသုံးၾကသည္။ ေရာဂါပုိးကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ စတင္ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး အဆုိပါ ေရာဂါပုိးမွာ ဒုံႏုိင္ျပည္နယ္ အပါအ၀င္ ျပည္နယ္ ၂၉ ခုသုိ႔ ကူးစက္ပ်ံ႕ွႏွဲ႕ခဲ့သည္။ ၀က္အေသမ်ားအား ျမွဳပ္ႏွံရန္ေနရာႏွင့္ ေငြေၾကး အခက္အခဲေတြေၾကာင့္ ေရာဂါကူးစက္ခံထားရသည့္ ၀က္မ်ားကုိ နည္းလမ္းမွန္မွန္ျဖင့္ သုတ္သင္ႏုိင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ဗီယက္နမ္အစုိးရအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အာဖရိက ၀က္အျပင္းဖ်ားေရာဂါသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံ တြင္လည္း လ်င္ျမန္စြာကူးစက္ျပန္႕ပြားေနသည္။

-Ref: Reuters