ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ေဟာေျပာပြဲက်င္းပ

 

ေမ ၁၅၊ ေနျပည္ေတာ္

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမတြင္ ၁၅-၅-၂၀၁၉ ရက္ေန႔ နံနက္ ၀၈၃၀နာရီအခ်ိန္၌ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ပုဒ္မ ၂၆၁ အား ဥပေဒနွင့္အညီ ျပင္ဆင္ေရးေဟာေျပာပြဲအား ဇမၺဴသီရိျမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ႐ုံးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ ခဲ့ပါသည္။

ေဟာေျပာပြဲတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီေျပာေရးဆုိခြင့္႐ွိသူ ေဒၚယဥ္မင္းျမင့္ေဆြ၊ ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္ ဦးဝင္းႀကိဳင္တုိ႔မွ ေဟာေျပာခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္း တက္ေရာက္အင္အား ၂၀၀ ခန္႔႐ွိေၾကာင္း သတင္းရ႐ွိ ပါသည္။