ေညာင္ဦးၿမိဳ႔နယ္အတြင္း ေသာက္သုံးေရ အခက္ၾကံဳေနသည့္ ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီမွ ေသာက္သုံးေရမ်ား သြားေရာက္ျဖန္႔ေဝ လွဴဒါန္း

 

ေညာင္ဦး ေမ ၁၃

မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္၌ ရာသီဥတု အပူခ်ိန္ျမင့္တက္ေနမႈေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အညာေက်းလက္ ေဒသမ်ားတြင္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား ေသာက္သုံးေရရွားပါးမႈ အခက္အခဲမ်ား ရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ႕ ေနရေၾကာင္းသိရသျဖင့္ ယမန္ေန႔ နံနက္ပုိင္းက ေညာင္ဦးခ႐ုိင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီမွ ခ႐ုိင္နယ္ေျမ တာဝန္ခံ၊ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား ပူးေပါင္းအဖဲြ႕က ေရသယ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ ေသာက္သုံးေရမ်ား ျဖန္႔ေဝလွဴဒါန္း ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိသုိ႔ ေရသယ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ ေသာက္သုံးေရမ်ား လွဴဒါန္းေပးျခင္းကုိ ယေန႔နံနက္ပုိင္းက ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေဌးႏွင့္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား ပူးေပါင္းအဖဲြ႕က ေႏြရာသီ ကာလေသာက္သုံးေရ အခက္ၾကံဳေတြ႕ေနသည့္ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္ ငါ႔မင္းေမးေက်းရြာ၊ ထန္းေပါက္ ေတာေက်းရြာႏွင့္ ငါ့ပုိင္ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ ေရဂါလန္ ၁၂ဝဝ ဆံ့ ေရသယ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ သြားေရာက္ၿပီး ေဒသခံေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ားကုိ ေသာက္သုံးေရ ဖူလုံစြာသုံးစဲြ ႏုိင္ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ကာ ေက်းရြာအိမ္ေထာင္စုအလုိက္ စနစ္တက် လုိက္လံျဖန္႔ေဝ လွဴဒါန္းေပး ခဲ့ရာ ေက်းရြာေနျပည္သူမ်ားက ေသာက္သုံးေရဖူလုံစြာ သုံးစဲြခြင့္ရရွိၾကသျဖင့္ ဝမ္းသာေပ်ာ္ရႊင္ လ်က္ရွိေန ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီအေနျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အညာေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား ေႏြရာသီကာလ ေသာက္သုံးေရအခက္ အခဲၾကံဳေတြ႕ေနမႈအား ေသာက္သုံးေရဖူလုံစြာ ေသာက္သုံးခြင့္ရရွိေရးအတြက္ ေရသယ္ ယာဥ္မ်ားျဖင့္ ဆက္လက္ျဖန္႔ေဝ လွဴဒါန္းေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရဲဝင္းႏုိင္(ေညာင္ဦး)