ေက်းလက္မီးလင္းေရးအတြက္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ အလွဴေငြမ်ား ေပးအပ္လွဴဒါန္း

 

ေမ ၁၂၊ ေပ်ာ္ဘြယ္

ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕နယ္မွာရွိတဲ႔ ကုိယ္ထူကုိယ္ထ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ႔ 33 KV ဓာတ္အားလုိင္း ေက်းရြာမီးလင္းေရးအတြက္ က်န္႔ၾကာေနတာေၾကာင့္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီက ဦးေဆာင္ၿပီး အလွဴေငြေပးအပ္ လွဴဒါန္းပြဲကုိ အေမထိန္းခန္းမမွာ ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါတယ္။

အဆုိပါ 33 KV ဓာတ္အားလုိင္းကုိ သူေဌးကုန္း၊ ေပ်ာ္ဘြယ္ ေရႊေညာင္ဖူး ေက်ာက္ခ်ပ္ ေက်းရြာအပါအဝင္ ေက်းရြာအုပ္စု ကုိးခုကုိ မီးလင္းေရးအတြက္ ကုိယ္ထူးကုိယ္ထ ဓာတ္အားရရွိဖုိ႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၊ သမဝါယမ အသင္း၊ မီးလင္းေရး ကုမၸဏီတို႔ လွဴဒါန္းခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။