ဒဂံုေတာင္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေသာက္သံုးေရသန္႔မ်ား လွဴဒါန္း

 

ရန္ကုန္ ေမ ၁၂

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ (ေတာင္ပိုင္း) ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း ရပ္ကြက္ ေသာက္သုံးေရအတြက္ အခက္အခဲျဖစ္ေနမႈကို ဒဂုံေတာင္ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီမွ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ေရအကူအညီ ေပးေဝခဲ့ရာ ယခုႏွစ္လည္း ကန္ေရမ်ားခန္းေျခာက္၍ ေသာက္သံုးေရမ်ား လိုအပ္ေနသည္ကို ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီက သြားေရာက္ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာေက်ာ္စိုး ဦးေဆာင္၍ နယ္ေျမတာဝန္ခံ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ ေကာ္မတီဝင္ ေဒၚစန္းစန္းဝင္း (အမ်ဳိးသမီးေရးရာတာဝန္ခံ)၊ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးမိုးဝင္းေက်ာ္ (လူငယ္ေရးရာတာဝန္ခံ)၊ အေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္ ဘ႑ာေရးမွဴး ဦးဝဏၰမ်ဳိး၊ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒ ေဒၚစမ္းစမ္းေဌးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ားမွ ေရကန္မ်ား ခန္းေျခာက္ေနမႈကို နယ္ေျမတာဝန္ခံ ဦးသိန္းေဇာ္၊ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒ ဗိုလ္ႀကီးထြန္းဟန္ဝင္းႏွင့္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္အတူ လိုက္လံၾကည့္႐ႈ၍ လိုအပ္သည္မ်ားကို ကူညီေဆာင္ ရြက္ေပးရန္ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာ ဦးေက်ာ္စိုးက လမ္းညႊန္ခဲ့ၿပီး ေသာက္သုံးေရဘူး ၁၅ဝဝ ေက်ာ္အား ဒဂုံေတာင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္မိသားစုဝင္မ်ားမွ အလွဴေငြ စုေပါင္းထည့္ဝင္ လွဴဒါန္း ေပးခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါ ေသာက္သံုးေရမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္/ေက်း ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ လူငယ္အမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီမွ စတင္ၿပီး ေရမ်ားျဖန္႔ေဝေပးျခင္း၊ တစ္အိမ္တက္ဆင္း ေရဘူးမ်ား လိုက္လံေဝေပးျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါ ေသာက္သံုးေရလွဴဒါန္းပြဲသို႔ ဒဂုံေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ၾကက္ေျခနီဥကၠ႒ႏွင့္တပ္ခြဲမွဴး၊ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွလည္း ပူးေပါင္းပါဝင္ လုပ္အားေပး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ေဇာ္မင္းထြန္း(ဒဂုံေတာင္)