တိုင္းပါတီ ေကာ္မတီဝင္ နယ္ေျမကြင္းဆင္း

 

ရန္ကုန္ ေမ ၉

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီ တိုင္းပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးတင္ဝင္းသည္ ယမန္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္သို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ရပ္ကြက္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြဆံုရာတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးမ်ဳိးေအာင္၊ ဘ႑ာေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ထိန္လင္း၊ စည္း႐ံုးေရးရာတာဝန္ခံ ဦးဗိုလ္ေစာ၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္ ဦးသန္းေဇာ္၊ ဦးခြန္ေက်ာ္ျမင့္လိႈင္၊ ေဒၚယဥ္မင္းေအး၊ ေဒၚေအးၾကည္ျပာေမာင္ႏွင့္ ရပ္ကြက္ ၁ဝ ရပ္ကြက္မွ ပါတီ ဥကၠ႒မ်ား၊ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

ေတြ႕ဆံုရာတြင္ တိုင္းပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးတင္ဝင္းက ပါတီဝင္စိစစ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ပါတီဝင္ အင္အားတိုးခ်ဲ႕ စည္း႐ံုးရရွိေရးႏွင့္ ၂ဝ၂ဝ ပါတီေအာင္ႏုိင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားအား အက်ယ္တဝင့္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္လာၾကေသာ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ ပါတီေကာ္မတီဝင္ မ်ားက သိရွိလိုသည္မ်ားက ိုေမးျမန္း တင္ျပခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ တိုင္းပါတီေကာ္ မတီဝင္ဦးတင္ဝင္းက ေမးျမန္းတင္ျပခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ရွင္း လင္းေဆြးေႏြး မွာၾကားခဲ့ၿပီး ေတြ႕ဆံုပြဲကို ေအာင္ျမင္စြာ ႐ုပ္သိမ္း ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ဗိုလ္ေစာ(ကမာရြတ္)