စလင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင္႔ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဝင္မ်ား ျမစ္ကမ္းပါးၿပိဳ၍ ေနအိမ္မ်ား ေျပာင္းေရႊ႔ေရး သြားေရာက္ကူညီ

 

စလင္း ေမ ၉

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး စလင္းၿမိဳ႕နယ္ ဇီးျဖဴပင္အုပ္စု က်ဴေတာေတာင္ရြာသည္ ဧရာဝတီျမစ္ေရ တိုက္စား၍ ရြာႏွင့္ နီးကပ္စြာကမ္း ပါးမ်ားၿပိဳက်သျဖင့္ ေနအိမ္မ်ား ျမစ္အတြင္းပါ မသြားေစေရးအတြက္ ေဆာလ်င္စြာ ေျပာင္းေရႊ႕ ေနၾကရသည္။

ေက်းရြာသားမ်ား၏ အကူအညီ ေတာင္းဆိုခ်က္အရ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၇ နာရီမွ စတင္ကာ စလင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ဥကၠ႒ဦးဝင္း ၿမိဳင္ေခါင္းေဆာင္၍ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေဇာ္ႏိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္ ဦးဝင္းခိုင္၊ ဦးသန္းထြန္းဦး၊ ဦးေဌးေအာင္တို႔ ပါဝင္ေသာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီဝင္ ၂၅ ဦးတို႔သည္ ကမ္းပါး အနီးရိွ ဦးတိုင္းျမင့္ မိသားစုေနအိမ္ ေလးပင္ငါးပင္ သြပ္တန္းခ် ေနအိမ္အား လြတ္ရာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေပး ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေျပာင္းေရႊ႕ရာတြင္ အိမ္အားစနစ္တက် ဖ်က္ျခင္း၊ ျဖဳတ္ျခင္းမ်ားကို ပါတီဝင္မ်ားက ေဆာင္ရြက္ၿပီး အေဆာက္အအံု သယ္ေဆာင္သည့္ ပုစဥ္းကားငွားရမ္းခကို စလင္းျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီဝင္မ်ားက အကုန္က်ခံ၍ ေက်းရြာသူ ေက်းရြာသားမ်ား၏ အခက္အခဲအား ေက်းရြာအေရာက္ တကူးတက လာေရာက္ ကူညီေပးသျဖင့္ ေက်းရြာသူ ေက်းရြာသားမ်ားက ဝမ္းသာေက်နပ္ေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။

စစ္ၾကည္(စလင္း)