ရန္ကုန္ (အေရွ႕ပိုင္း) ခ႐ိုင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ လူငယ္ေကာ္မတီႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးေရးရာ ေကာ္မတီတို႔ Youth Day သန္႕ရွင္းေရးေဆာင္ရြက္ ပညာေရး က်န္းမာေရး ေငြပေဒသာပင္ စိုက္ထူလွဴဒါန္း

 

ရန္ကုန္ ေမ ၈

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရန္ကုန္ (အေရွ႕ပိုင္း) ခ႐ိုင္ပါတီ ေကာ္မတီသည္ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္စိုး၏ လမ္းညႊန္ခ်က္၊ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာ ေက်ာ္စိုး၊ ခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒ ဦးစိန္ျမင့္တို႕၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ အေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္ ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ေဒၚဇာျခည္လင္း ဦးေဆာင္ေသာ ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ခ႐ိုင္လူငယ္ေကာ္မတီႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးေရးရာ ေကာ္မတီ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားက ပါတီဝင္ေမာင္မယ္မ်ားႏွင့္အတူ ယမန္ေန႔ မြန္းလြဲ ၃နာရီက ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ေတာင္ပိုင္း) ၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္ (၁၄၂) ရပ္ကြက္ က်န္စစ္သားအိမ္ရာ (၁) က်န္စစ္သားလမ္းရွိ ရတနာျမင့္ေက်ာင္းတိုက္ (Global Buddhist Academy) ၌ ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း သန္႕ရွင္းေရး ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ျခင္ေဆးမႈတ္ျခင္း၊ ပညာေရး ေငြပေဒသာပင္ စိုက္ထူလွဴဒါန္းျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႕ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေရွးဦးစြာ ရတနာျမင့္ ေက်ာင္းတိုက္ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာအရွင္ပညာသာမိ (Global Buddhist Academy (G.B.A) ၏ ပဓာနနာယက ဓမၼ ဒူတဗုဒၶတကၠသိုလ္ အဂၤလိပ္စာ ဌာနမွဴးအား ရန္ကုန္ (အေရွ႕ပိုင္း) ခ႐ိုင္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ေဒၚဇာျခည္လင္း၊ ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ဦးဝဏၰမ်ဳိး (ဘ႑ာေရးမွဴး)၊ ေဒၚလဲ့လဲ့ေအး (အမ်ဳိးသမီးေရးရာ တာဝန္ခံ)၊ ေဒၚယဥ္ေခ်ာလိႈင္ (လူငယ္ေရးရာတာဝန္ခံ)၊ နယ္ေျမခံ ဒဂံုေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒ ေဒၚစန္းစန္းေဌး၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕ နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးစိုးမင္းသန္း၊ အေရွ႕ပိုင္း ခ႐ိုင္ (၁၄) ၿမိဳ႕နယ္မွ ၿမိဳ႕နယ္လူငယ္ တာဝန္ခံမ်ားႏွင့္ ပါတီဝင္လူငယ္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္အမ်ဳိးသမီးေရးရာ တာဝန္ခံမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးေရးရာ အဖြဲ႕ဝင္ ပါတီဝင္မ်ား၊ သစ္ပင္မ်ား အလွဴရွင္ ဒဂံုေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ အရန္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္ ဦးေအးထြန္းတို႔က လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုတင္ျပ ေလွ်ာက္ထားသည္။ ထို႕ေနာက္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး ပေဒသာပင္အတြက္ စိုက္ထူလွဴဒါန္းေငြ က်ပ္ ၂၃၅ဝဝဝ၊ ရွင္သာမေဏငယ္ မ်ား အသံုးျပဳရန္အတြက္ ဗလာစာအုပ္ႏွင့္ စာေရးကိရိယာမ်ား၊ ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း စိုက္ပ်ိဳးရန္အတြက္ အရိပ္ရ ႏွစ္ရွည္ပင္မ်ားအား ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းသည္။ ထို႕ေနာက္ ဆရာေတာ္က ပါတီဝင္ေမာင္မယ္မ်ားအား ၾသဝါဒတရား ခ်ီးျမႇင့္ရာတြင္ ဘာသာသာသနာအက်ိဳး၊ တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳး အက်ဳိးအတြက္ ေစတနာ၊ ပညာ၊ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ႏွင့္ ေလးေလးစားစား လုပ္ပါက ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေတာက္ပေဝဆာ ေအာင္ျမင္ကာ ပါတီ၏ ဦးေဆာင္မႈ ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး စိမ္းလန္းစိုျပည္ အလြန္အသေရတင့္ၿပီး ကမၻာ့အလယ္မွာ ဂုဏ္ဝင့္ထည္လာမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း လမ္းညႊန္ မိန္႔ၾကားသည္။

ထို႕ေနာက္ လုပ္အားေပး လုပ္ငန္းမ်ားအား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ၾကၿပီး ညေန ၆ နာရီတြင္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ရန္ကုန္ (အေရွ႕႔ပိုင္း) ခ႐ိုင္၏ Youth Day လႈပ္ရွားမႈ အခမ္းအနား ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးေျမာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။  စိုးမိုး(ဒဂံု-အေရွ႕)