ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ရြာခြဲပါတီဥကၠ႒မ်ား ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု

 

ရန္ကုန္ ေမ ၈

ရန္ကုန္ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္ ေဒါင့္ႀကီးေက်းရြာ အုပ္စုတြင္ ယမန္ေန႔ မြန္းလြဲ ၁ နာရီက ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္စိုး အိမ္တြင္ရြာခြဲ ပါတီဥကၠ႒မ်ား၊ ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစကားဝိုင္း က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

စကားဝိုင္း ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးသိန္းရီက ပါတီဝင္ဖြဲ႕စည္းေရး ပါတီေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား က်စ္လ်စ္ခိုင္မာေရး ေျပာျပကာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေန ဦးေမာင္ေမာင္လတ္က ၅၉ (စ) ပုဒ္မ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာသူ တစ္ဦးက လက္ရွိဥပေဒမဲ့ လုပ္ေဆာင္ ေနၾကေသာ ဒုစ႐ိုက္သမားမ်ား ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ လုပ္ေနၾကသျဖင့္ သတိႀကီးစြာ ေနထိုင္ သြားၾကရန္ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ စက္တန္းေက်းရြာသို႔ အထက္ပါ အတိုင္းက်င္းပၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲ စကားဝုိင္းသည္ ညေန ၅ နာရီတြင္ ၿပီးဆံုးေၾကာင္း သိရသည္။ေဇာ္သိန္း(ထန္းတပင္)