ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ပါတီဝင္ကတ္မ်ား ေန႔ခ်င္းၿပီး ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသုိ႔ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္

 

ေနျပည္ေတာ္ ေမ ၇

ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ဦးေဆာင္၍ ပါတီဝင္အသစ္မ်ားအား ပါတီဝင္ ကတ္မ်ား ေန႔ခ်င္းၿပီး ထုတ္ေပးသည့္ အစီအစဥ္ကုိ တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ပါတီ႐ံုး၌ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီမွစ၍ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေဌးဝင္း၊ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ တာဝန္ခံ ဦးေဖအံ့ေမာင္၊ ခ႐ုိင္ေကာ္မတီဝင္ နယ္ေျမတာဝန္ခံ ဦးေဇာ္မ်ဳိးသိန္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားက ဦးေဆာင္၍ အဆုိျပဳလႊာ ျဖည့္သြင္းျခင္း၊ ဓာတ္ပံု႐ုိက္ကူးျခင္း၊ ပါတီဝင္ကတ္မ်ား ခ်က္ခ်င္းထုတ္ေပးျခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ယေန႔ ပါတီသုိ႔ ဝင္ေရာက္လာေသာ တပ္ကုန္း ၿမိဳ႕နယ္မွ ပါတီဝင္ ၅၆ ဦး၏ ပါတီဝင္ကတ္မ်ားကို ေန႔ခ်င္းၿပီး ထုတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္လက္၍ေန႔ခ်င္းၿပီး ပါတီဝင္ကတ္ထုတ္ေပးျခင္း အစီအစဥ္မ်ားကုိ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ႐ံုးမ်ားႏွင့္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ အုပ္စုပါတီ ႐ံုးမ်ားအထိ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။