ဗင္နီဇြဲလားႏုိင္ငံတြင္ အာဏာသိမ္းရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈအၿပီး လူ ၅ ဦးေသဆံုး၊ ၂၃၃ ဦး ထိန္းသိမ္းခံရ

ဗင္နီဇြဲလားႏိုင္ငံတြင္ ဧၿပီလ ၃၀ ရက္က အာဏာသိမ္းရန္ႀကိဳးပမ္းမႈျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ အနည္းဆံုး လူ ၅ ဦး ေသဆံုးၿပီး လူ ၂၃၃ ဦးခန္႔ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရေၾကာင္း ဗင္နီဇြဲလားႏိုင္ငံ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ တာရက္ ဝီလီယံ ဆတ္ဘ္ (Tarek William Saab) က ေမလ ၆ ရက္တြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။ အဆိုပါ အာဏာသိမ္းရန္ႀကိဳးပမ္းမႈမွာ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ေသာ လီယိုေပၚလ္ဒို လိုပက္ဇ္ (Leopoldo Lopez) ၊ ဂ်ဴအန္ ဂိြဳင္ဒို (Juan Guaido) ႏွင့္ တို႔၏ ေျပာၾကားမႈမွတစ္ဆင့္ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ပုန္ကန္သူစစ္သားမ်ားကလည္း ေထာက္ခံမႈျပဳခဲ့ေၾကာင္း ဆတ္ဘ္က ေဒသခံ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းရာတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပည္သူ႕ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုးက လူ ၁၈ ဦးအား ဝရမ္းထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူအခ်ိဳ႕ပါဝင္ေၾကာင္း ေရွ႕ေနခ်ဳပ္က ဆိုသည္။ အာဏာသိမ္းရန္ႀကိဳးပမ္းမႈတြင္ ပါဝင္ခဲ့ေသာ စစ္သားမ်ားအၾကား ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒျပဳနန္းေတာ္ အေဆာက္အအံုရွိ Bolivarian အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕ အႀကီးအကဲေဟာင္း Ilich Sanchez Farias လည္း ပါဝင္ေၾကာင္း ေရွ႕ေနခ်ဳပ္က ေျပာခဲ့သည္။ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အာဏာပိုင္မ်ား၏ အဆိုအရ Sanchez Farias သည္ ၎၏ တပ္သားမ်ားအား ပံုမွန္စစ္ဆင္ေရးတစ္ခု လုပ္ေဆာင္ရန္ဟုေျပာကာ လွည့္ျဖားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎က ထိုတပ္သားမ်ားအား ဂိြဳင္ဒိုႏွင့္ လီယိုေပၚလ္ဒို လိုပက္ဇ္တို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမည့္ ကာရာကာ့စ္ၿမိဳ႕ရွိ Altamira Distribuidor လမ္းေပၚသို႔ ေခၚေဆာင္သြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

(Xinhua)