အမုိုးေပၚမွာ အပင္ငယ္ေတြ စုိက္ပ်ိဳးထားတဲ့ ဥယ်ာဥ္ၿခံပါ ဘတ္စ္ကားေတြ စကၤာပူမွာ စတင္ေျပးဆြဲ

ေလာင္စာစြမ္းအင္အသုံးျပဳမႈ ေလ်ာ့ခ်ႏုိင္ျခင္း ရွိမရွိနဲ႕ ဘတ္စ္ေအာ္ပေရတာေတြအတြက္ ကုန္က်မႈ သာက္သာမႈ ရွိမရွိ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈျပဳလုပ္ဖုိ႕အတြက္ စကၤာပူနုိင္ငံမွာ အေသးစား ဥယ်ာဥ္ၿခံပါ၀င္တဲ့ ဘတ္စ္ကား(၁၀)စီးကုိ အနည္းဆုံး(၃)လၾကာ ေျပးဆြဲသြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

‘‘Gardens on the Move” လုိ႕ အမည္ေပးထားတဲ့ အပင္ငယ္ေတြ စုိက္ပ်ိဳးထားတဲ့ ဘတ္စ္ကားေတြကုိ အသစ္ဖြင့္လွစ္လုိက္တဲ့ Lakeside Garden မွာ ျပဳလုပ္တဲ့ စကၤာပူဥယ်ာဥ္ပြဲေတာ္ဖြင့္ပြဲမွာ တနဂၤေႏြေန႕ (ေမ ၅ ရက္)က အခမ္းအနားျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဘတ္စ္ကား အမုိးေပၚမွာ စုိက္ပ်ိဳးထားတဲ့ အပင္ငယ္ေတြကုိ သမ႐ုိးက် ေျမဆီလႊာနဲက မဟုတ္ဘဲ မုိးေမွ်ာ္တုိက္ေတြမွာ စိမ္းလန္းအပင္ေတြ စုိက္ပ်ိဳးထားတဲ့ ေပါ့ပါးတဲ့ ေျမလႊာမ်ိဳးကုိ အသုံးျပဳထားပါတယ္။ ဘတ္စ္ကားေတြအေပၚ စိမ္းလန္းစုိျပည္တဲ့ အမုိးတပ္ဆင္ထားတာဟာ ဘတ္စ္ကားအတြင္း အပူခ်ိန္ေလ်ာ့နည္းသြားျခင္း ရွိမရွိ၊ ဘတ္စ္ကားေလေအးေပးစက္အတြက္ ေလာင္စာဆီ အသုံးျပဳမႈ ေလ်ာ့ခ်ႏုိင္ျခင္း ရွိ မရွိနဲ႕ ကုန္က်စရိတ္ သက္သာျခင္း ရွိ မရွိေတြကုိ အတည္ျပဳဖုိ႕ အဆုိပါဘတ္စ္ကား(၁၀)စီးက ဆန္းစစ္ေလ့လာ သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဆန္းေလ့လာရန္အတြက္ ဘတ္စ္ကားတစ္စီးစီးရဲ႕ အမုိးေပၚက အေနာက္ပုိင္း ေနရာမွာ အပင္စုိက္ကြက္ေတြကုိ တပ္ဆင္ထားထားေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ဘတ္စ္ကား(၁၀)စီးဟာ Central Business District ကုိ ျဖတ္သန္းမယ့္ လမ္းေၾကာင္းနဲ႕ Orchard လမ္းကုိ ျဖတ္သန္းမယ့္လမ္းတုိ႔ အပါအ၀င္ လမ္းေၾကာင္း အမ်ားအျပား ေျပးဆြဲလိမ့္မယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။ ဘတ္စ္ကားခကုိေတာ့ ပုံမွန္ဘတ္စ္ကားေတြ အတုိင္းသာ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ဘတ္စ္ကားအမုိးေပၚမွာ အပင္ေတြ စုိက္ပ်ိဳးထားရွိမႈကုိ Temasek Foundation က ေထာက္ပံ့ေပးထားၿပီး GWS Living Art က ဒီဇုိင္းဖန္းတီးထားတာျဖစ္ပါတယ္။ တျခားမိတ္ဖက္ေတြ ကေတာ့ Moove Media, National Parks  Board နဲ႕ Singapore Green  Building Council  တုိ႔ ပါ၀င္ပါတယ္။

-Ref: Yahoo