ျပည္ေထာင္စုၾကံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္းႏွင့္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ တိုင္းပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား ခ႐ိုင္ဥကၠဌမ်ား အတြင္းေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ဆံု

 

ေမ ၆ ၊ ပုသိမ္

ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟုိအတြင္းေရးမွဴး ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး တာ၀န္ခံ ဦးသန္းထြန္းႏွင့္ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး တုိင္းပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ တုိင္းအတြင္းရွိ ခ႐ုိင္ပါတီမ်ားမွ ခ႐ုိင္ဥကၠ႒မ်ား၊ အတြင္းေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ရွိ တုိင္းေဒသႀကီး ပါတီခန္းမတြင္ ၆-၅-၂၀၁၉ ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

#USDP