ကယားျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ လူငယ္ေရးရာလုပ္ရွားမွဴ တစ္ရပ္အေနျဖင့္ လိြဳင္ေကာ္ခရိုင္ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ ခ်ိကယ္ေက်းရြာအုပ္စု ေအာင္ဝိဇၨာညီေနာင္ ဆုေတာင္းျပည့္တန္ခိုးႀကီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျပယုပ္ သဘာဝ ေက်ာက္ေစတီေတာ္တြင္ ေျမသားနံရံအားေျမညွိျခင္း ေတာင္တက္လမ္းအား ကြန္ကရက္ခင္းျခင္း လုပ္အားဒါန သြားေရာက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း

 

လိြဳင္ေကာ္ – ေမ ၆

ယေန႔ (၆-၅-၂၀၁၉) ရက္ေန႕ နံနက္ (၇း၃၀) နာရီ အခ်ိန္ကယားျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ လူငယ္ေရးရာ လုပ္ရွားမွဳ တစ္ရပ္အေနျဖင့္ လိြဳင္ေကာ္ခရိုင္ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ ခ်ိကယ္ေက်းရြာအုပ္စု ေအာင္ဝိဇၨာညီေနာင္ ဆုေတာင္းျပည့္တန္ခိုးႀကီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျပယုပ္ သဘာဝေက်ာက္ေစတီေတာ္တြင္ ေျမသားနံရံအား ေျမညွိျခင္း ဘုရားေတာင္ေပၚ ေတာင္တက္လမ္းအား ကြန္ကရက္ခင္းျခင္း လုပ္အားဒါန သြားေရာက္ ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။
ယင္းသို႕ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကယားျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦး (ျပည္နယ္လူငယ္ ေရးရာတာဝန္ခံ) ေဒၚနန္းယဥ္သီတာေထြး (ျပည္နယ္ လူငယ္ေရးရာ ဒု- တာဝန္ခံ) လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ျမင့္ (ျပည္နယ္လူငယ္ေရးရာလွဳပ္ ရွားမွဳ ဒု – တာဝန္ခံ) ျပည္နယ္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ေဒၚဗ်ားျမာေမာင္ႏွင့္ ဦးေက်ာ္သင္း(လိြဳင္ ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ တာဝန္ခံ) လိြဳင္ေကာ္ ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠဌ ဦးေမာင္ေရႊ ေဘာလခဲၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠဌ ဦးစိုးရယ္ (ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာာ္ ကိုယ္စားလွယ္) ေဘာလခဲၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးဟန္ထူး ၿမိဳ႕နယ္ (၇) ၿမိဳ႕နယ္မွ ပါတီ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား စုစုေပါင္း အင္အား(၆၀)တက္ေရာက္ေၾကာင္းႏွင့္ ယေန႕ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ လူငယ္အဖြဲ႕သည္ လုပ္အားဒါန ေဆာင္ရြက္ေနမွဳကို ညေန(၃း၀၀)အထိ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။