ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ စည္ပင္ႀကီးအုပ္စု၊ ေခ်ာင္းကမ္းႀကီးေက်းရြာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဆိုင္းဘုတ္တင္ပြဲ ျပဳလုပ္

 

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမ ၃

ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ (ေနျပည္ေတာ္)၊ ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ စည္ပင္ႀကီးအုပ္စု၊ ေခ်ာင္းကမ္းႀကီးေက်းရြာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဆိုင္းဘုတ္တင္ပြဲအား ၃-၅-၂၀၁၉ ရက္ေန႔ နံနက္ ၀၉၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ ခဲ့ပါသည္။

အထက္ပါ ဆုိင္းဘုတ္တင္ပြဲ အခမ္းအနားသုိ႔ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္၊ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ပါတီဥကၠ႒ ဦးေ၀လြင္ တက္ေရာက္ကာ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဆုိင္းဘုတ္အား အေမႊးနံ႔သာမ်ား ျဖန္းပက္ခဲ့ၿပီး ခရိုင္/ျမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ရပ္ေက်းေကာ္မတီ၀င္မ်ားနွင့္ ေက်း႐ြားသူေကြၽးရြာသား စုစုေပါင္း အင္အား ၁၀၀ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾက ပါသည္။#DuWonKyal