ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ပါတီဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္စုိး တုိင္း ခ႐ုိင္ ၿမိဳ႕နယ္လုပ္ငန္းညိႇႏႈိင္း အစည္းအေဝး တက္ေရာက္

 

ရန္ကုန္ ေမ ၂

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ေကာ္မတီ႐ံုး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ယမန္ေန႔ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီက တိုင္း၊ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒မ်ား၊ ဘ႑ာေရးမွဴးမ်ား လုပ္ငန္းညိႇႏိႈင္း အစည္းအေဝး က်င္းပရာ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္စိုး၊ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာေက်ာ္စိုး၊ ဘ႑ာေရးမွဴး ပါတီဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ေဒၚေအးမင္းမိုးႏွင့္ ပါတီဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ခ႐ိုင္ေလးခ႐ိုင္မွ ပါတီဥကၠ႒မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒မ်ား၊ ဘ႑ာေရးမွဴးမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ အစီအစဥ္အရ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္စိုးက အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ပါတီဝင္မ်ားသည္ မိမိတို႔ယံုၾကည္ခ်က္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ပါတီသို႔ ဝင္ေရာက္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႕ျဖစ္၍ ခိုင္ခိုင္မာမာ ရပ္တည္ဖို႕ လိုအပ္ၿပီးရဲေဘာ္ ရဲဘက္သံေယာဇဥ္ျဖင့္ ဆက္လက္ခ်ီတက္ၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပါတီအေပၚ သစၥာရွိဖို႕လိုေၾကာင္း၊ ထို႕ေနာက္ပါတီ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေထာက္ပံ့ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ေရွာင္ ရန္ေဆာင္ရန္ ကိစၥမ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဆက္လက္၍ စည္း႐ံုးေရးရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၂ဝ၂ဝ ပါတီ ေအာင္ႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို မွာၾကားၿပီး ႏိုင္ငံတကာ အေျခအေနမ်ားကို ေဆြးေႏြးသည္။

ထို႕ေနာက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာေက်ာ္စိုးက စီမံေရးရာကိစၥမ်ားကို ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးသည္။ ဆက္လက္၍ တိုင္းဘ႑ာေရးမွဴး ပါတီဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ေဒၚေအးမင္းမိုးက ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။ ထို႕ေနာက္ တိုင္းေဒသႀကီး စည္း႐ံုးေရးရာ တာဝန္ခံ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးေအာင္ေက်ာ္မင္းက စည္း႐ံုးေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားကို ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးသည္။ ထို႕ေနာက္ တိုင္းေဒသႀကီး လူငယ္ေရးရာ တာဝန္ခံ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ ေကာ္မတီဝင္ ဦးမိုးဝင္းေက်ာ္က ၂ဝ၂ဝ ပါတီေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ပါတီဝင္လူငယ္မ်ားမွ အင္တိုက္အားတိုက္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ တိုက္တြန္း ေျပာၾကားသည္။ ထို႕ေနာက္ ခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒မ်ားက ရွင္းလင္းသည္မ်ားကို တင္ျပၾကျပီး လုပ္ငန္းညိႇႏိႈင္း အစည္းအေဝးကို ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။  ထိန္ဝင္း(YGN)