ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္း၊ ခရိုင္ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု

 

ရန္ကုန္ ။ ဧၿပီ ၂၉

ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား ျဖစ္ႀကသည့္ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာ စန္းစန္းႏြယ္ ရန္ကုန္တိုင္း တာ၀န္ခံ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးခင္ရီ၊ ရန္ကုန္တိုင္းပါတီဥကၠဌ ဦးခင္ေမာင္စိုး တို႔သည္ ယမန္ေန႔ နံနက္ (၁၁) နာရီအခ်ိန္ခန္႔က၊ တိုင္းပါတီ အစည္းအေ၀း ရံုးခမ္းမ၌ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္း ခရိုင္ (၄) ခရိုင္မွ ခရိုင္ပါတီဥကၠဌမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးတို႔မွ ပါတီဥကၠဌမ်ား၊ လူငယ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ တာ၀န္ခံမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္က်င္းပ ခဲ့သည္။

ထိုအလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီတာ၀န္ခံ ဦးခင္ရီမွ ယေန႔ ပါတီစည္းရံုးေရး လုပ္ငန္း စဥ္မ်ား ၊ ပါတီေအာင္ႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ေဆြးေႏြးေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ထို႕နာက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိိဳးပါတီဥကၠဌ ဦးခင္ေမာင္စိုးမွ ပါတီ၏မႈ၀ါဒမ်ား၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ မႈမ်ား၊ တိုင္းအတြင္း ခရိုင္ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ အားနည္းအားသာ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္မ်ားအား ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္ လာႀကသည့္ အဆင့္ဆင့္ေသာ ပါတီတာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ အျပန္အလွန္္ေဆြးေႏြးကာ အစည္းအေ၀းကို ေန႔လည္ ၁ နာရီ ၃၀ မိနစ္အခ်ိန္တြင္ ၿပီးဆုံးခဲ့သည္။

အဆိုပါ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စု ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင္႔ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ တိုင္းအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာေက်ာ္စိုး၊ တိုင္းပါတီေကာ္မတီမ်ား၊ ခရို္င္ (၄) ခရိုင္တို႔မွ ခရိုင္ပါတီဥကၠဌမ်ားႏွင့္ ခရိုင္ေကာ္မတီမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌမ်ားႏွင့္ လူငယ္ေရးရာႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ တာ၀န္ခံမ်ား စုေပါင္း အင္အား (၁၅၀) ဦးခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။   ျမတ္ဟိန္းေက်ာ္(ေကာ့မွဴး)