ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဒကိၡဏသီရိၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဝင္မ်ား ျပည္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံု

 

ေနျပည္ေတာ္ ဧၿပီ ၂၉

ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ဒကိၡဏသီရိ ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ႐ုံး အစည္းအေဝး ခန္းမ၌ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ျပည္ ေထာင္စုနယ္ေျမ ပါတီဥကၠ႒ ဦးေဝလြင္၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး (ၿငိမ္း) ဦးျမင့္လႈိင္ႏွင့္ ရန္ေအာင္ျမင္ေက်းရြာ အုပ္စုမွ ပါတီဝင္မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး ပြဲကို ယမန္ေန႔ နံနက္ ၈ နာရီမွ ၁၁ နာရီခြဲအထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ပါတီဥကၠ႒ ဦးေဝလြင္က လက္ရွိႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ဘာသာေရးအေျခ အေနမ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္လာ သူမ်ားက သိရွိလိုသည္မ်ား ေမးျမန္းခဲ့ၾကရာ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမဥကၠ႒ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး (ၿငိမ္း) တို႔က ျပန္လည္ ရွင္းလင္းေျဖၾကား ခဲ့သည္။

ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးေဝလြင္၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး (ၿငိမ္း) ဦးျမင့္လႈိင္၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၊ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေဌးဝင္း၊ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ေကာ္မတီဝင္ နယ္ေျမ တာဝန္ခံ ဦးခင္ေမာင္ထြန္း၊ ခ႐ုိင္ေကာ္မတီဝင္ ေဒၚယဥ္ယဥ္ေအး၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မ်ဳိးႏိုင္ႏွင့္ ေကာ္ မတီဝင္မ်ား၊ ရန္ေအာင္ျမင္ေက်းရြာ အုပ္စုမွ ပါတီဝင္၊ ျပည္သူမ်ားျဖင့္ စုစုေပါင္း အင္အား ၇ဝ ခန္႔ တက္ေရာက္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရ ၏သည္။  ေအာင္ေအာင္(ေနျပည္ေတာ္)