ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဆိုင္းဘုတ္တင္ ေရေႏြးၾကမ္းစကားဝိုင္း က်င္းပ

 

ေရနံေခ်ာင္း ဧၿပီ ၂၉

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးပိုက္ေထြး၊ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေဌး၊ တုိင္း ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ ေရနံ ေခ်ာင္း၊ ေခ်ာက္ႏွင့္ ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕ နယ္မ်ားသို႔ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး အဆုိပါ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွပါတီတာဝန္ရွိသူမ်ား ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ထိုသို႔ေတြ႕ဆုံရာတြင္ လတ္ တေလာျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏိုင္ငံ ေရးအေျခအေနမ်ား၊ ပါတီေရွ႕လုပ္ ငန္းစဥ္မ်ား၊ ပါတီကေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား စသည့္ ပါတီပိုင္းဆုိင္ရာကိစၥရပ္ မ်ား ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာ သူမ်ားက ျပန္လည္ အၾကံျပဳ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။