မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ တိုင္း ခ႐ုိ္င္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီမ်ား ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးသို႔ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာ

 

မႏၲေလး ဧၿပီ ၂၉

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီမ်ား ပုံမွန္လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္း အစည္းအေဝး အမွတ္စဥ္ (၃/၂ဝ၁၉) ကို ယမန္ေန႔ နံနက္ ၁ဝ နာရီက က်င္းပခဲ့ရာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး တာဝန္ခံ ဦးဝဏၰေမာင္လြင္ တက္ေရာက္၍ အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဆက္လက္၍ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီဥကၠ႒ ဦးဝင္းေမာင္ကလည္း အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ားက က႑အလိုက္ ပါတီလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ထားရွိမူ အေျခအေနမ်ားအား ေဆြးေႏြးေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ခ႐ိုင္ပါတီ ဥကၠ႒မ်ားက ခ႐ိုင္အလိုက္ ပါတီလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈ အေျခအေနမ်ားအား တင္ျပ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးမွ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ဥကၠ႒မ်ားက သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ စည္း႐ုံးေရး၊ ပါတီလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈ အေျခအေနမ်ား တင္ျပေဆြးေႏြးျခင္း၊ နယ္ေျမအလိုက္ ပါတီမ်ားမွ တင္ျပ လာမႈမ်ားအေပၚ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီမွ ျဖည့္စြက္ညႇိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း စသည္တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး တာဝန္ခံ ဦးဝဏၰေမာင္လြင္က နိဂုံးခ်ဳပ္ အမွာစကား ေျပာၾကား၍ အစည္းအေဝးကို ႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္။ အစည္းအေဝးသို႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး တာဝန္ခံ ဦးဝဏၰေမာင္လြင္ ႏွင့္အတူ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးဝင္းေမာင္၊ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုး၊ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ခ႐ုိင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ပါတီဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား အပါအဝင္ စုစုေပါင္း အင္အား ၁ဝဝ ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ သုတ(မႏၲေလး