ျပည္ေထာင္စုႀကံ ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ ့ၿဖိဳးေရးပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴးေဒါက္တာစန္းစန္ႏြယ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအမ်ိဳးသမီးေရးရာတာ၀န္ခံမ်ားႏွင့္ေတြ ့ဆံု

 

ရန္ကုန္။ ဧၿပီ ၂၉

ျပည္ေထာင္စုႀကံ ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ ့ၿဖိဳးေရးပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴးေဒါက္တာစန္းစန္းႏြယ္သည္ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုႀကံ ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ ့ၿဖိဳးေရးပါတီရံုးခန္းမ၌ယေန ့ နံနက္ (၉)နာရီအခ်ိန္ခန္ ့ကရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းရွိၿမိဳ ့နယ္မ်ားမွအမ်ိဳးသမီးေရးရာတာ၀န္ခံမ်ားႏွင့္
ေတြ ့ဆံုခဲ့သည္။

ထိုေတြ ့ဆံုပြဲတြင္ေဒါက္တာစန္းစန္ႏြယ္မွအမ်ိဳးသမီးမ်ားမိမိတို ့ရပ္ရြာေဒသအသီးသီးတြင္မိတ္ဘက္အဖြဲ ့အစည္းမ်ား ၊ လူမႈအက်ိဳးျပဳလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ ေဒသဖြံ ့ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္းမ်ားစသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ပါ၀င္မႈ ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ၊ ဖြဲ ့စည္းထားမႈအေျခအေနမ်ားအားေမးျမန္း၍ အမ်ိဳးသမီးလႈပ္ရွားမႈအေနျဖင့္ေဆာင္ရြက္ရန္ရွိသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအားတင္ျပေဆြးေႏြးေပးရန္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးျပည္ေထာင္စုႀကံ ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ ့ျဖိဳးေရးပါတီအမ်ိဳးသမီးေရးရာတာ၀န္ခံေဒၚစန္းစန္း၀င္းမွတိုင္အတြင္းၿမိဳ ့နယ္အသီးသီးတို ့မွအမ်ိဳးသမီးမ်ားလႈပ္ရွားမႈမ်ားယခုထက္ပိုမိုကာက႑အသီးသီးတို ့တြင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈရရွိေရးေဆာင္ရြက္ရန္ေျပာၾကားၿပီး ၊ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ၿမိဳ ့နယ္အသီးသီးတို ့မွအမ်ိဳးသမီးေရးရာတာ၀န္ခံမ်ားက ၊ ခရိုင္အလိုက္ ၊ ၿမိဳ ့နယ္အလိုက္လက္ရွိေဆာင္ရြက္ထားမႈအေျခအေနမ်ား ၊ ဖြဲ ့စည္းထားမႈအေျခအေနမ်ား ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေနမ်ားကိုတင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ၄င္းေတြ ့ဆံုပြဲကိုနံနက္ ၁၀နာရီ ၄၅မိနစ္အခ်ိန္ၿပီးဆံုးခဲ့သည္။

အဆိုပါေတြ ့ဆံုပြဲသို ့ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးျပည္ေထာင္စုႀကံ ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြ ံ ့ၿဖိဳးေရးပါတီတိုင္းေကာ္မတီမ်ား၊ ခရိုင္(၄)ခရိုင္တို ့မွခရိုင္တာ၀န္ခံမ်ား ၊ ၿမိဳ ့နယ္(၄၅)ၿမိဳ ့နယ္တို ့မွအမ်ိဳးသမီးေရးရာတာ၀န္ခံမ်ားစုေပါင္းအင္အား(၂၀၀)ေက်ာ္တို ့တက္ေရာက္ေၾကာင္းသိရသည္။

ျမတ္ဟိန္းေက်ာ္(ေကာ့မွဴး)