သုံးခြၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား ပတုပ္ႀကီးေက်းရြာပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး

 

ရန္ကုန္ ဧၿပီ ၂၈

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္ သုံးခြၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၁ဝ နာရီကပုဂံေတာင္ေက်းရြာအုပ္စု ပတုပ္ႀကီးေက်း႐ြာ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဝင္မ်ားအားေက်းရြာပါတီဥကၠ႒ ဦးၾကည္ျမင့္ ေနအိမ္၌ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပခဲ့ၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းသို႔ေတြ႔ဆံုရာတြင္ သုံးခြၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ဦးက်င္ဝင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္ မတီဝင္ဦးသိန္းေအာင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္တိုက္နယ္တာဝန္ခံ ဦးၾကည္ဝင္းတို႔က ပါတီလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးျခင္းနွင့္ ပါတီဝင္မ်ားအား လက္ရိွႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ၾကည္စိုးလြင္(သုံးခြ