လက္နက္ေရာင္းဝယ္ေရးစာခ်ဳပ္မွ ေဒၚနယ္ထရန္႔ ႏုတ္ထြက္မႈကို အီးယူ႐ႈတ္ခ်

ကမၻာ့လက္နက္ ေရာင္းဝယ္မႈ စနစ္တက်ျဖစ္ေစ ေရး ပံုေဖာ္ထားေသာ ကုလသမဂၢ သေဘာတူညီခ်က္ကို အေမရိ ကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔က ပယ္ခ်ျခင္းသည္ ကမၻာတစ္ဝန္း တရားမဝင္လက္နက္ေရာင္းဝယ္ မႈမ်ားကို တိုက္ဖ်က္ေရး ေႏွာင့္ေႏွးေစသည္ဟု ဥေရာပသမဂၢက သတိေပးေျပာၾကားသည္။ လက္မွတ္ေရးထိုးမႈ ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းရန္ အေမရိကန္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ႏိုင္ငံတကာ လက္နက္ကုန္သြယ္မႈ၌ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈရွိေရး၊ တရားမဝင္ ေရာင္းဝယ္မႈ တားဆီးေရးႏွင့္ သမား႐ိုးက်လက္နက္မ်ား မသမာသူမ်ားထံ မေရာက္ရန္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား၌ အေထာက္အကူမျဖစ္ဟု အီးယူ၏ သံတမန္ေရးရာ အႀကီးအကဲ မစၥစ္ဖီဒီရီကာမိုဂီရီနီ က ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံအားလံုး အထူးသျဖင့္ လက္နက္အမ်ားအျပား ေရာင္းခ်ေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၊ တင္သြင္းေသာ ႏိုင္ငံမ်ားက ကုလသမဂၢ၏ သေဘာတူညီခ်က္တြင္ အျမန္ဆံုးပါဝင္လာေစေရး အီးယူက ဆက္လက္တိုက္တြန္းမည္ဟု မစၥစ္မိုဂီ ရီနီက ေျပာသည္။ ကမၻာ့လက္နက္ေရာင္းဝယ္မႈ စည္းကမ္းတက်ျဖစ္ရန္ ရည္ရြယ္ေသာ ၂၀၁၃ သေဘာ တူညီခ်က္ကို အေမရိကန္က လိုက္နာမည္ မဟုတ္ဟု သမၼတထရန္႔က ဧၿပီ ၂၆ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ယင္းသေဘာတူညီခ်က္ကို ကန္သမၼတေဟာင္း အိုဘားမားက လက္မွတ္ထိုးခဲ့ေသာ္လည္း ကန္လႊတ္ေတာ္က မည္သည့္အခ်ိန္ကမွ် အတည္မျပဳခဲ့ေပ။ အဆုိပါ သေဘာတူညီခ်က္သည္ ႏိုင္ငံတကာၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ရန္ အေရးပါသည္ဟု အီးယူက ႐ႈျမင္ေၾကာင္း မိုဂီရီနီကေျပာသည္။ ၂၀၁၄ ဒီဇင္ဘာက အသက္ဝင္ခဲ့ေသာ စာခ်ဳပ္တြင္ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ လက္နက္ေရာင္းခ်မႈ မွတ္တမ္းထားရွိေရး၊ အရပ္သားမ်ားကို တိုက္ခိုက္မႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ရာတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ေျခရွိေသာ နယ္စပ္ ျဖတ္ေက်ာ္ လက္နက္ေပးပို႔မႈမ်ား ပိတ္ပင္တားဆီးေရး လုပ္ေဆာင္ရန္ ပါဝင္သည္။ ယင္းသေဘာတူညီခ်က္ကို ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၃၀ က လက္မွတ္ထိုးခဲ့ၿပီး ၁၀၁ ႏိုင္ငံက အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ကမၻာေပၚတြင္ လက္နက္ အမ်ားဆံုး ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ေသာ အေမရိကန္၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ ဆိုဗီယက္တို႔သည္ ယင္းစာခ်ဳပ္၌ ပါဝင္ျခင္း မရွိေပ။

—Ref: AFP