ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ေသာက္သုံးေရအခက္အခဲရွိသည့္ ျပည္သူမ်ားထံ ေသာက္သုံးေရမ်ားလွဴဒါန္း

 

ေနျပည္ေတာ္ ဧၿပီ ၂၅

ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီက ယမန္ေန႔နံနက္ ၈ နာရီတြင္ ပူျပင္းလွေသာ ေႏြရာသီအခ်ိန္ ေသာက္သုံးေရရွားပါးအခက္အခဲရွိေနသည့္ ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္ သစ္ယာကုန္းအုပ္စု သစ္ယာ ကုန္းေက်းရြာသုိ႔ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးျမင့္ႀကိဳင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ လူငယ္အဖြဲ႕မ်ားက သြားေရာက္ၿပီး ေရ ေဘာက္ဆာကားျဖင့္ ေသာက္သုံးေရမ်ား ေပးေဝလွဴဒါန္းခဲ့ၾကရာ ေက်းရြာေနျပည္ သူလူထုမွ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ရွိေနၾက ေၾကာင္း၊ ေနာက္ရက္ေတြမွာလည္း ထပ္မံ လာေရာက္ေပးေဝေစလုိေၾကာင္း ဆႏၵရွိၾက ရာ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီအေနျဖင့္ ျပည္သူ လူထုအခက္အခဲ လုိအပ္ခ်က္မ်ားရွိလာ လွ်င္ မိမိတုိ႔ဘက္က အတတ္ႏုိင္ဆုံး ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အဆင္သင့္ ရွိသည္ဟု ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးျမင့္ႀကိဳင္ က ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အလားတူ ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ ခုိင္ၿဖိဳးပါတီမွလည္း ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ေပါင္းစပ္ၿပီး ယေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္ ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္ ဥယ်ာဥ္ေက်းရြာသုိ႔ ေသာက္သုံးေရမ်ား သြားေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေအာင္ေအာင္(ေနျပည္ေတာ္)