ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီေကာ္မတီ အစည္​းအ​ေ၀းက်င္းပ

 

ၿမိတ္၊ ဧၿပီ ၂၄

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၿမိတ္ခ႐ိုင္ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီေ႐ွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ညိွႏိႈင္းအစည္းအေဝးကို ဧၿပီလ ( ၂၄ )ရက္၊ (၁၃းဝဝ)အခ်ိန္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီရံုး အစည္းအေဝးခမ္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၾက သည္။

အစည္​းအ​ေ၀းတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားက သက္ဆိုင္ရာရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာအလိုက္ပါတီ ေ႐ွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ၊ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အက်ိဳးျပဳငန္းမ်ား အေကာင္ထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး၊ ပါတီဝင္မ်ား အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားေရးတာဝန္သိစိတ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၾကရမည့္ ေ႐ွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားဆိုင္ရာ ကိစၥတို႔ကို ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကသည္။

ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ – ျမိတ္