ေကာ႔မွဴးျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ အပတ္စဥ္ပံုမွန္ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္

 

ရက္စြဲ ။ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ၊ ဧၿပီ ၂၅

ေကာ႔မွဴးျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အပတ္စဥ္ပံုမွန္ အစည္းအေ၀းကို ယေန ့ နံနက္ (၁၁) နာရီအခ်ိန္ခန္ ့က ျမိဳ ့နယ္ပါတီရံုး ခန္းမ၌ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့သည္။

ထိုအစည္းအေ၀းတြင္ၿမိဳ ့နယ္ပါတီဥကၠဌ ဦးေရႊေဘာ္(ခ)ဦး၀င္းထြန္းႏိုင္မွ ပါတီ၏မႈ၀ါဒလမ္းညြန္ခ်က္တို ့ႏွင့္ လက္ရွိႏိုင္ငံေရး အေျခအေန သံုးသပ္ေျပာဆို၍ျမိဳ ့နယ္ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ၿမိဳ ့နယ္အရံေကာ္မတီမ်ား
တို ့၏ ေ၀ဖန္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားအား အျပန္အလွန္ေ၀ဖန္အႀကံျပဳေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ၿမိဳ ့နယ္ပါတီေကာ္မတီ၏ ေရွ ့တစ္ပတ္စာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားခ်မွတ္လွ်က္ ၊ အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ ့သည္။

အဆိုပါ ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ၿမိဳ ့နယ္အတြင္း ရပ္ကြက္ေက်းရြာမ်ားမွအမ်ိဳးသမီးထု၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားေစမႈ ၊ ဘ၀လံုျခံဳျမင့္မားေစမႈ ၊ မိမိကိုယ္မိမိယံုၾကည္ခ်က္အျပည့္ျဖင့္ မိမိႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ ၊ ရပ္ရြာ၊ ေဒသအက်ိဳးပါတီအက်ိဳးစသည့္ အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရဲ၀ံယံုၾကည္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ ျဖစ္ေစေရးေျမာ္ေတြလွ်က္ အမိ်ဳးသမီးသီးသန္႔ (၇၅) ဦး (သင္တန္းသူစာရင္းေပးသြင္းၿပီး ) တို ့အား ႏိုင္ငံေရးစီမံ
ခန္ ့ခြဲမႈဆင့္ပြားသင္တန္းကို ယခုလအတြင္းဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရးအတည္ျပဳဆံုးျဖတ္ခဲ့ကာ ၊ သင္တန္းကာလမွာ(၃)ရက္သင္တန္းျဖစ္ေၾကာင္း ၊
ဆက္လက္၍ၿမိဳ ့နယ္ေကာ္မတီ ၊ အရံေကာ္မတီမ်ားမွေရးရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအလိုက္ေရးရာတာ၀န္ခံမ်ားအမွ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးမႈအေျခအေန ၊ ေဆာင္ရြက္ရန္ကိစၥမ်ား ၊အခက္အခဲမ်ားအေတြ႔အႀကံဳမ်ားအား ရင္းႏွီးခင္မင္စြာ ပါတီအတြင္းစည္းရံုးမႈကို ​ေဖၚေဆာင္လ်က္ေဆြး ေႏြးအႀကံျပဳခဲ့ၾကၿပီး ၊ယင္းအစည္းအေ၀းကိုေန ့လည္(၁)နာရီအခ်ိန္ၿပီးဆံုး ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမတ္ဟိန္းေက်ာ္(ေကာ့မွဴး)